ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 584 )
การเสริฟลูกแบดมินตัน ( 149 )
วิชา : แบดมินตัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาพลศึกษา
ดูเพิ่มเติม..
อินเตอร์เซกชั่น ( 160 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การหาหัวข้อเรื่องจาก topics ( 64 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ( 206 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
กำลัง ( 203 )
วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบ STAD ( 102 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
การแบ่งชั้นบรรยากาศ ( 95 )
วิชา : วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การวัด ( 13 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
คำไทยแท้ ( 92 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า ( 130 )
วิชา : ฟิสิกส์ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ความรู้พื้นฐานในการอ่าน ( 104 )
วิชา : การอ่าน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
องค์ประกอบทางเคมีของ DNA ( 11 )
วิชา : ชีววิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 277 )
กิจกรรม : ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 19 ส.ค 58 ณ. ห้องโสต2 รร.เดชอุดม
โรงเรียน : เดชอุดม   วันเวลา : 20 ส.ค.2558 [07:09:37]    เยี่ยมชม : 145
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : สัปดาห์วิทยาศาสตร์ #ร้องเพลงสากล2
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:28:56]    เยี่ยมชม : 117
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : The Musical ขุนช้างขุนแผน ตอน"พลายแก้วแต่งงานกับนางพิม"
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [08:45:22]    เยี่ยมชม : 199
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การแข่งขัน cheerleader กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29 เมื่อ 18 ธันวาคม 2558 คณะราชพฤกษ์ 2
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 22 ธ.ค.2558 [13:37:51]    เยี่ยมชม : 99
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 01
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม   วันเวลา : 6 ส.ค.2558 [09:33:48]    เยี่ยมชม : 147
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ   วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:02:54]    เยี่ยมชม : 13
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ต้อนรับคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลภูมิหลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ขอย้ายดำรงตำแหน่งโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2558
โรงเรียน : นาจะหลวย   วันเวลา : 18 พ.ย.2558 [12:15:00]    เยี่ยมชม : 121
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กองเชียร์สีน้ำเงิน กีฬาภายใน ปี 2557 "115 ปี นารีนุกูลเกมส์"
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:14:05]    เยี่ยมชม : 177
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 396 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 280 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 258 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 258 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 287 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 270 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 391 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 274 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 283 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 272 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 199 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 30 เมื่อวานนี้ : 38 เดือนนี้ : 956 เดือนที่ผ่านมา : 1,558 ปีนี้ : 20,105 ปีที่ผ่านมา : 5,208 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::