:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง (ตอนที่ 1) ( 173 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตบอล ( 1353 )
วิชา : พลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาพลศึกษา
ดูเพิ่มเติม..
เส้นขนานและมุมแย้ง ( 149 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ภาษาไทย ม.6 (ตอน3) ( 133 )
วิชา : ภาษาไทย ม.6 (ตอน3)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
Directions ( 306 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
สัปดาห์ ( 75 )
วิชา : ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
ตรีโกนมิติและการประยุกต์ ( 350 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรป ( 142 )
วิชา : ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ( 230 )
วิชา : สังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีวรรณกรรมไทย ( 113 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ( 172 )
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
อาหารในประเทศอาเซียน ( 91 )
วิชา : งานบ้าน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..

   Headline บ่ายวันนี้ ช่วง คนรักการศึกษา

สุดยอด!นร.ม.6
โรงเรียน "โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์"
สพม.29 ติดทีมชาติไทย

เปิดใจ2นักกีฬาทีมชาติไทย
โรงเรียน "โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์"
สพม.29

คนรักการศึกษา วันพุธที่5กค.60
ห้วยขะยุงวิทยาร.ร.ดี
(ขนาดเล็ก)ประจำตำบล

วันพุธที่5กค.60 ลับเฉพาะ
สอนนร.ยังไงให้คะแนนโอเน็ตสูงขึ้น

วันพุธที่8มิย.59 สพม.29
ก้าวสู่ DLIT ประเทศไทย4.0

วันพุธที่25พค.59 "จิกดู่วิทยา
"โรงเรียนมหัศจรรย์ของสพม.29
   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : กองเชียร์สีเหลือง กีฬาภายใน ปี 2557 "115 ปี นารีนุกูลเกมส์"
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:10:26]    เยี่ยมชม : 228
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด พิธีเปิดงาน Thailand STEM Festival 2016 ศูนย์สะเต็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช วันที่ 8 สิงหาคม 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:02:31]    เยี่ยมชม : 26
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : 600111 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพสมาชิกชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ปี2560 วันที่1
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม   วันเวลา : 11 ก.พ.2560 [14:40:29]    เยี่ยมชม : 27
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 10 ( หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ ) การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนา
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:44:55]    เยี่ยมชม : 140
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเนื่องในงานวันครู สพม.29 ประจำปี 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [17:08:15]    เยี่ยมชม : 140
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแก­นนำการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ช่วงที่ 5 โรงเรียนนารีนุกูล ประจำปี 2559 วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:42:27]    เยี่ยมชม : 29
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : มอบนโยบาย DLIT โรงเรียนวิจิตราพิทยา 29/10/58
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา   วันเวลา : 10 พ.ย.2558 [15:11:27]    เยี่ยมชม : 157
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : พิธีถวายสัตยาธิษฐาน ไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 – 12 สิงหาคม 2558
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม   วันเวลา : 10 ส.ค.2558 [11:14:40]    เยี่ยมชม : 216
ดูเพิ่มเติม..
   รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
ลำดับที่
รายการ
1
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2
รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านเทค โนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
3
วิเคราะห์ผลสำรวจการดำเนินการใช้สื่อ DLIT ของ สพฐ. ในสถานศึกษา สังกัด สพม.29
4
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
5
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 597 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 421 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 389 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 404 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 423 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 400 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 546 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 417 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 420 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 420 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 117 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 333 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 3 เมื่อวานนี้ : 59 เดือนนี้ : 1,560 เดือนที่ผ่านมา : 1,580 ปีนี้ : 10,941 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::