:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
มารยาทไทย การไหว้ ( 84 )
วิชา : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ( 191 )
วิชา : วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การบริหารจิตและเจริญปัญญา(02) ( 197 )
วิชา : ส23101สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
การตั้งค่าหน้ากระดาษ ( 487 )
วิชา : การใช้งานโปรแกรมMicrosoftWord2010
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
บทสนทนา ( 202 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
ฟิสิกส์กับอาเซียน ( 59 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การอ่านคำในภาษาไทย ( 119 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
ระบบสมการ ( 316 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรป ( 122 )
วิชา : ประวัติศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
ทฤษฎี กรด-เบส ตอนที่ 3 ( 149 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา ตอนที่ 1 ( 144 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การสร้างผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ( 39 )
วิชา : โปรแกรมซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์ ม.5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห้องสมุด ประจำปีการศึกษา2558
โรงเรียน : นาจะหลวย   วันเวลา : 28 ส.ค.2558 [11:22:22]    เยี่ยมชม : 193
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : สัปดาห์วันแม่หัวตะพาน 58
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม   วันเวลา : 25 ก.ย.2558 [12:26:27]    เยี่ยมชม : 162
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การอบรมขยายผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน(DLIT) แก่บุคลากรโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โดยทีมงาน DLIT โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
โรงเรียน : โดมประดิษฐ์วิทยา   วันเวลา : 7 ต.ค.2558 [17:20:43]    เยี่ยมชม : 177
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ชนะเลิศ ระดับชาติ ประเภท ข การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา   วันเวลา : 1 ก.พ.2559 [07:11:23]    เยี่ยมชม : 120
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทดสด พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยคาร
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร   วันเวลา : 16 มิ.ย.2559 [09:46:51]    เยี่ยมชม : 52
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย DLIT
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร   วันเวลา : 16 ต.ค.2558 [09:44:10]    เยี่ยมชม : 204
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดผ้าป่าสามัคคีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:58:16]    เยี่ยมชม : 134
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : สัปดาห์งานห้องสมุดแห่งชาติ สค 58 หัวตะพานวิทยาคม ตอน 1
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม   วันเวลา : 25 ก.ย.2558 [12:20:01]    เยี่ยมชม : 195
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 559 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 393 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 361 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 373 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 394 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 375 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 505 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 389 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 391 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 391 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 85 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 300 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 30 เมื่อวานนี้ : 36 เดือนนี้ : 1,039 เดือนที่ผ่านมา : 1,311 ปีนี้ : 7,501 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::