:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
ทฤษฎี กรด-เบส ตอนที่2 ( 169 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ภาพพจน์ในบทประพันธ์บุคคลอติพจน์และสัทพจน์ ( 98 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
การทดสอบเพื่อหาจีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 ( 181 )
วิชา : ชีววิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การขับถ่ายของสัตว์ part2 ( 181 )
วิชา : ชีววิทยา เพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ติว O Net ม.6 (ตอน2) ( 100 )
วิชา : ภาษาไทย ม.6 (ตอน2)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
การเขียนอธิบาย ( 54 )
วิชา : ท23101 ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
การเสริฟลูกแบดมินตัน ( 198 )
วิชา : แบดมินตัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาพลศึกษา
ดูเพิ่มเติม..
สถาบันในสังคมไทย ( 224 )
วิชา : สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
เลขยกกำลัง ( 246 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายพันธุศาสตร์ ( 275 )
วิชา : ชีววิทยาม.4-6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
คำพ้อง ( 101 )
วิชา : ภาษาไทย 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
การจำลองการสลายตัวของกัมตภาพรังสี ( 46 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ DLIT สพม.29 ช่วงที่ 3
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:26:55]    เยี่ยมชม : 162
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเนื่องในงานวันครู สพม.29 ประจำปี 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [17:08:15]    เยี่ยมชม : 128
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ (ASEAN DAY)
โรงเรียน : วารินชำราบ   วันเวลา : 7 ส.ค.2558 [16:38:50]    เยี่ยมชม : 218
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่ององค์ประกอบทางเคมีของ DNA โดยคุณครูอรุณี จันทร์หอม
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม   วันเวลา : 10 มิ.ย.2559 [09:10:40]    เยี่ยมชม : 49
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดกิจกรรมพิธีเปิดกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
โรงเรียน : โดมประดิษฐ์วิทยา   วันเวลา : 8 มี.ค.2559 [11:50:50]    เยี่ยมชม : 117
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด คณะศึกษาดูงานโครงการ DLIT สพม.29 จาก สพป.ชุมพร เขต1
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:28:56]    เยี่ยมชม : 117
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม.29 ครั้งที่ 1/2559
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา   วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [09:57:08]    เยี่ยมชม : 34
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ละคร เรื่อง สังข์ทอง ตอน รจนาเลือกคู่ โดยคณะสีเฟื่องฟ้า กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 14 ส.ค.2558 [11:11:22]    เยี่ยมชม : 167
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 548 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 381 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 352 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 364 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 383 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 366 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 494 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 380 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 383 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 379 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 75 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 291 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 4 เมื่อวานนี้ : 35 เดือนนี้ : 978 เดือนที่ผ่านมา : 1,129 ปีนี้ : 6,129 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::