:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
พุทธศาสนสุภาษิต ( 42 )
วิชา : สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
การประยุกต์กฏการอนุรักษ์พลังงานกล(ตอนที่2) ( 160 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
วิชาภาษาไทย เรื่อง พจนานุกรม ( 186 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
Describing objects ( 182 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
สารละลาย ตอนที่ 3 ( 370 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
Learn English through the song ( 49 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
Electrochemical-Cell ( 50 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
วรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทก ( 238 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
การอ่านและเขียนบันทึกความรู้ ( 141 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
รำวงมาตรฐาน ( 282 )
วิชา : นาฏศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ศิลปะ
ดูเพิ่มเติม..
ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ ( 107 )
วิชา : เคมี 3 (แก้ไข)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
วิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (ตอน2) ( 60 )
วิชา : สังคมศึกษา ม.4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด กิจกรรม "ภาษาสื่อรัก" โครงการแข่งขันทักษะและนำเสนอผลงานภาษาต่างประเทศที่ 2
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:42:00]    เยี่ยมชม : 2
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการประชุมรองผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 29 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 8-9 กันยายน 2558 (ภาคเช้า)
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม   วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [10:41:02]    เยี่ยมชม : 164
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแก­นนำการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ช่วงที่ 5 โรงเรียนนารีนุกูล ประจำปี 2559 วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:42:27]    เยี่ยมชม : 3
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : สืบสานรักษ์ภาษา กราบบูชาบรมครู (วันภาษาไทย)
โรงเรียน : โรงเรียนพังเคนพิทยา   วันเวลา : 19 ก.ย.2559 [15:40:30]    เยี่ยมชม : 27
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ DLIT สพม.29 ช่วงที่ 1
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:24:02]    เยี่ยมชม : 117
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การอบรมขยายผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน(DLIT) แก่บุคลากรโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โดยทีมงาน DLIT โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
โรงเรียน : โดมประดิษฐ์วิทยา   วันเวลา : 7 ต.ค.2558 [17:20:43]    เยี่ยมชม : 154
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 7 ( หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ) การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องป
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:40:59]    เยี่ยมชม : 124
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด กิจกรรมวันตรุษจีน โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 29 ม.ค.2559 [12:52:17]    เยี่ยมชม : 136
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 498 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 338 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 315 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 315 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 339 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 321 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 455 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 335 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 338 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 331 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 34 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 253 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 7 เมื่อวานนี้ : 32 เดือนนี้ : 990 เดือนที่ผ่านมา : 906 ปีนี้ : 2,913 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::