:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 589 )
วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 154 )
วิชา : สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
การสร้างชิ้นงานตามกระบวนการเทคโนโลยี ( 75 )
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
วิทยาศาสตร์ม.3(ตอนที่1) ( 310 )
วิชา : ติว(O-Net)ม.3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การแบ่งชั้นบรรยากาศ ( 116 )
วิชา : วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การทักทาย ( 24 )
วิชา : ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
อาหารเวียดนาม ( 133 )
วิชา : อาหารอาเซียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
เเรง มวล เเละกฏการเคลื่อนที่ ( 215 )
วิชา : ฟิสิกส์1(ว30201)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา ตอนที่ 2 ( 117 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
Describing Picture : What can you see in the picture? ( 25 )
วิชา : ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
Learn English through the song ( 37 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
เลนส์และการเกิดภาพ ( 136 )
วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การอ่านจับใจความสำคัญ ( 222 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 278 )
กิจกรรม : การนิเทศการสอนภายในโรงเรียน รายวิชา ศิลปะ เรื่อง ลัทธิทางทัศนศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 5 สอนโดย ครูพิมพ์แก้ว ตระกูลสุรำไพ ครู คศ. 1 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา   วันเวลา : 8 ก.ย.2558 [18:06:22]    เยี่ยมชม : 172
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : บรรยากาศการอบรม googleapp
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร   วันเวลา : 17 ต.ค.2558 [18:54:14]    เยี่ยมชม : 124
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียน : บุณฑริกวิทยาคาร   วันเวลา : 14 ส.ค.2558 [14:05:15]    เยี่ยมชม : 187
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : โรงเรียนวิจิตราพิทยารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ วันที่ 27 สิงหาคม 2558
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา   วันเวลา : 1 ก.ย.2558 [16:17:30]    เยี่ยมชม : 157
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนเขมราฐพิทยา­คม ประจำปี 2558 จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ และโรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม   วันเวลา : 16 ก.ค.2558 [14:36:31]    เยี่ยมชม : 207
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร   วันเวลา : 9 มิ.ย.2559 [13:19:16]    เยี่ยมชม : 33
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น ตามโครงการ "มารยาทงาม นามนารีนุกูล"
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [11:39:03]    เยี่ยมชม : 151
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 19 ส.ค 58 ณ. ห้องโสต2 รร.เดชอุดม
โรงเรียน : เดชอุดม   วันเวลา : 20 ส.ค.2558 [07:09:37]    เยี่ยมชม : 156
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 439 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 303 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 286 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 288 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 312 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 295 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 420 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 304 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 312 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 302 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 9 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 226 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 12 เมื่อวานนี้ : 43 เดือนนี้ : 696 เดือนที่ผ่านมา : 901 ปีนี้ : 696 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::