ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 584 )
การแยกตัวประกอบพหุนาม ( 28 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
คำซ้อน ( 236 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
สมการ ตอนที่ 1 ( 176 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การหาสมาชิกของเซต ( 192 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เครืื่องมือภูมิศาสตร์ ( 130 )
วิชา : สังคมศึกษา5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
การหาค่าฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ในวงกลม 1 หน่วย ( 98 )
วิชา : คณิตษศาสตร์เพ่ิมเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การหาคำตอบของสมการกำลังสอง ( 17 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ปิงปอง ( 115 )
วิชา : พละศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาพลศึกษา
ดูเพิ่มเติม..
กฎของโอห์ม ( 143 )
วิชา : วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การตั้งค่าหน้ากระดาษ ( 404 )
วิชา : การใช้งานโปรแกรมMicrosoftWord2010
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
บทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ( 191 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
โครงสร้าง TENSE ( 113 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 277 )
กิจกรรม : ติว O-net ม.3 part 2 วิชาวิทยาศาสตร์ สอนโดย ครูวิมลวรรณ พันธุ์อยู่
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:29:23]    เยี่ยมชม : 160
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/9 เรื่อง Forzen
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:47:56]    เยี่ยมชม : 70
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ละครอิเหนา กิจกรรมวันภาษาไทย 2016
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ   วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:06:09]    เยี่ยมชม : 21
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ละคร เรื่อง ฝนหลวงพระราชทาน โดย ม.5/2
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:49:35]    เยี่ยมชม : 161
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "รวงผึ้งเกมส์" ครั้งที่ 15
โรงเรียน : เดชอุดม   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [20:45:15]    เยี่ยมชม : 90
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ช่วงที่ 1 ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:30:47]    เยี่ยมชม : 86
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ขบวนพาเหรดสวนสนามเคารพท่านประธาน นารีนุกูลเกมส์"57
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [08:58:55]    เยี่ยมชม : 165
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ช่วงที่ 3 ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:34:37]    เยี่ยมชม : 114
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 419 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 292 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 275 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 278 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 302 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 285 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 409 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 293 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 300 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 288 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 216 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 23 เมื่อวานนี้ : 32 เดือนนี้ : 160 เดือนที่ผ่านมา : 953 ปีนี้ : 21,406 ปีที่ผ่านมา : 5,208 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::