:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
อินเตอร์เซกชั่น ( 191 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี ตอนที่ 3 ( 290 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การแสดงความคิดเห็น และความรู้สึก (ตอนที่ 1) ( 157 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ ม.3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
ปริมาตรกรวยยอดตัด ( 217 )
วิชา : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เลนส์และการเกิดภาพ ( 151 )
วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ลำดับ ตอนที่ 3 ลำดับเลขาคณิต ( 165 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
อัตราส่วนตรีโกณมิติ ( 150 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง เสียงในภาษาไทย (ตอน2) ( 41 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
ร่วมยุติความขัดเเย้งสู่ความรุนเเรง ( 226 )
วิชา : สุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาพลศึกษา
ดูเพิ่มเติม..
การแยกสารเนื้อเดียว ( 43 )
วิชา : วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
กฎของโอห์มและตัวต้านทาน ( 174 )
วิชา : ฟิสิกส์ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ลำดับ ตอนที่ 2 ( 162 )
วิชา : คณิตศาสตร์ ม.5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียน : โรงเรียนพังเคนพิทยา   วันเวลา : 19 ก.ย.2559 [15:52:14]    เยี่ยมชม : 33
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สพม.22 ช่วงที่ 2 วันที่ 20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมหนองบึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:17:20]    เยี่ยมชม : 104
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กองเชียร์สีเหลือง กีฬาภายใน ปี 2557 "115 ปี นารีนุกูลเกมส์"
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:10:26]    เยี่ยมชม : 204
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กองเชียร์สีม่วง กีฬาภายใน ปี 2557 "115 ปี นารีนุกูลเกมส์"
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:07:52]    เยี่ยมชม : 172
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/5 เรื่อง Little Mermaid
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:46:04]    เยี่ยมชม : 102
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : นักเรียน ม.6 เข้าร่วมติว ตามโครงการ หนึ่งใจ ติวให้น้อง 2015 ผ่านระบบถ่ายทอดสด โดย ม.อุบลราชธานี 26-27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:25:11]    เยี่ยมชม : 190
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กองเชียร์สีฟ้า กีฬาภายใน ปี 2557 "115 ปี นารีนุกูลเกมส์"
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:04:41]    เยี่ยมชม : 205
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ โดยคุณครูกาญจนา วงศ์ไชยา และคณะ ศูนย์พัฒนาที่ 3 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
โรงเรียน : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา   วันเวลา : 6 ต.ค.2558 [15:05:01]    เยี่ยมชม : 176
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 518 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 357 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 328 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 331 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 355 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 333 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 468 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 349 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 347 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 345 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 47 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 265 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 1 เมื่อวานนี้ : 33 เดือนนี้ : 905 เดือนที่ผ่านมา : 1,150 ปีนี้ : 3,978 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::