เปิดตัวโครงการขับเคลื่อน DLIT สพม.29
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Two Way ผ่านสื่อ DLIT สพม.29
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อน DLIT สพม.29
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อน DLIT โรงเรียนในสังกัด สพม.29
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อน DLIT โรงเรียนในสังกัด สพม.29
Jssor Slider
DLIT แยกตามโรงเรียน
โรงเรียน
จำนวน
18
9
2
21
67
86
6
4
4
9
3
4
38
8
26
4
12
3
9
18
30
37
26
23
5
30
13
2
0
0
1
8
3
2
11
11
1
5
1
11
1
2
1
0
0
1
2
0
0
2
8
0
7
1
3
0
รวมทั้งหมด :
599
ค้นหาสื่อ DLIT จากรายการทั้งหมดจำนวน   599    เรื่อง   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
เรื่อง : 600118 ติวโอเน็ตภาษาไทยโดยครูยุพดี นิมิตแสงเทียน (35 )
วิชา : 600118 ติวโอเน็ตภาษาไทยโดยครูยุพดี นิมิตแสงเทียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : 600118 ติวโอเน็ตภาษาไทยโดยครูปิยะนุช และครูวัชราภรณ์ (37 )
วิชา : 600118 ติวโอเน็ตภาษาไทยโดยครูปิยะนุช และครูวัชราภรณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : 600118 ติวโอเน็ตภาษาไทยโดยครูแจ่มใส (38 )
วิชา : 600118 ติวโอเน็ตภาษาไทยโดยครูแจ่มใส
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : Present Continuous (36 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : Sentence Completion (41 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : ติว O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ ม.6 (33 )
วิชา : สังคมศึกษาฯ ม.6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : ติว O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 (42 )
วิชา : วิทยาศาสตร์ ม.6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : ติว O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 (46 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ ม.3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : ติว O-NET วิชาภาษาไทย ม.3 (49 )
วิชา : ภาษาไทย ม.3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : ติว O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 (56 )
วิชา : คณิตศาสตร์ ม.3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : ติว O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ (46 )
วิชา : ติว O-NET ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ (42 )
วิชา : ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย (43 )
วิชา : ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : นายทศวิทย์ เส้นเศษ เรื่อง การสะท้อนหักเหของคลื่นกล วิชาฟิสิกส์ ม.5 DLIT 29 http://www.chanu.ac.th (24 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : เรื่อง คลื่นกล วิชาฟิสิกส์ ม.5 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม.29 DLIT http://www.chanu.ac.th (30 )
วิชา : ิฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : เรื่องระบุใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน (61 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : การแยกตัวประกอบพหุนาม (58 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เรื่อง : การจำลองการสลายตัวของกัมตภาพรังสี (56 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..

จำนวนทั้งหมด 599 รายการ : 34 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] ถัดไป>>
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::