:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> ศิลปะ

สื่อ DLIT
เรื่อง วิชา กลุ่มสาระ
ภาคเรียนที่
ครูผู้สอน โรงเรียน
อ่าน
เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์ ศิลปะ ศิลปะ
1/2558
นายเฉลิมพล สายเคน
ลืออำนาจวิทยาคม
( 343 )
นาฎยศัพท์การจีบและการตั้งวง นาฎศิลป์ ศิลปะ
1/2558
ครูไพรณี ค่ำคูณ
พนาศึกษา
( 314 )
ดนตรี ดนตรี ศิลปะ
1/2558
ครูปราโมทย์ ทุมนัน
มัธยมตระการพืชผล
( 335 )
การผสมวง ดนตรี ศิลปะ
1/2558
นายพรหมพิสิษฐ์ ปฏิโชติ
กุดข้าวปุ้นวิทยา
( 235 )
ดนตรีพื้นบ้านอังกะลุง ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรี)ศ31101 ศิลปะ
1/2558
นางพัชริดา สุวรรณกูฎ
ลือคำหาญวารินชำราบ
( 266 )
เทคนิคการใช้คีย์บอร์ดเบื้องต้น เทคนิคการใช้คีย์บอร์ดเบื้องต้น ศิลปะ
1/2558
นายทัศนัย มณีวงศ์
หัวตะพานวิทยาคม
( 245 )
ประเภทของเครื่องดนตรีสากล ดนตรี ศิลปะ
1/2558
นายรณฤทธิ์ บุดดา
เขื่องในพิทยาคาร
( 219 )
รำวงมาตรฐาน นาฏศิลป์ ศิลปะ
1/2558
นายสนอง ถมหิรัญ
โดมประดิษฐ์วิทยา
( 302 )
เครื่องดนตรีสากล ดนตรีสากล ศิลปะ
2/2558
นายอรรถพล จารุแพทย์
โนนกุงวิทยาคม
( 202 )
ความรู้เบื่อต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย ศิลปะ ศิลปะ
2/2558
นางสาวรัตดา เจริญสุข
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 120 )
ซิลสกรีน ศิลปะ ศิลปะ
1/2558
นายเดชา เจริญสุข
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 134 )
ดนตรีไทย(ขลุ่ย) ศิลปะ ศิลปะ
2/2558
นางรัติกร คงนิล
นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
( 116 )
ดนตรีไทย (ขลุ่ย) ศิลปะ ศิลปะ
2/2558
นางรัติกร คงนิล
นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
( 124 )
พื้นฐานจังหวะ ศิลปะ ศิลปะ
2/2558
นายเกริกชัย ทองมนต์
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 113 )
ดนตรีสากล ดนตรี ศิลปะ
2/2558
นายสันติ มุสิกา
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
( 122 )
ลายกระจังตาอ้อย ทัศนศิลป์ ศิลปะ
2/2558
นางสาวแพรระวี บุญรำไพ
ศรีเมืองวิทยาคาร
( 144 )
การสอนบูรณาการอาเซียน รายวิชาศิลปะ ศิลปะ ศิลปะ
1/2559
นางสาวนิภากร สุดอุ่น
ลืออำนาจวิทยาคม
( 61 )
ทัศนธาตุ ศ21101 ศิลปะ ศิลปะ
1/2559
นายจีระศักดิ์ คุณะโคตร
ดอนมดแดงวิทยาคม
( 69 )
กีต้าร์โปร่ง ประวัติความเป็นมา และส่วนประกอบของกีต้าร์ ดนตรี ศิลปะ
1/2559
นายธีระวัฒน์ สืบเสน
โดมประดิษฐ์วิทยา
( 49 )
การวาดภาพหุ่นนิ่ง ศิลปะ ศิลปะ
1/2559
นายสุรินทร์ มูลทา
มัธยมตระการพืชผล
( 69 )
  จำนวนทั้งหมด : 20 รายการ
 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::