:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> ฟิสิกส์  >> ม.5  >> การประยุกต์กฏการอนุรักษ์พลังงานกล(ตอนที่2)
นายไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง
ฟิสิกส์
ลืออำนาจวิทยาคม
เอกสารประกอบการสอน
 
จำนวนเยี่ยมชม : 201 ครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผ่าน Social Network : Facebook

 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::