:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  >> ม.1  >> หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
นายอนุศาสน์ ปัญญาดี
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ม่วงสามสิบอัมพวัน
เอกสารประกอบการสอน
 
จำนวนเยี่ยมชม : 162 ครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผ่าน Social Network : Facebook

 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::