:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
โมล ตอนที่ 3 ( 330 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
สารละลาย ตอนที่ 6 ( 339 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
อาหารเวียดนาม ( 155 )
วิชา : อาหารอาเซียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
ปัจจัยเสี่ยงเลี่ยงได้เสมอ ( 311 )
วิชา : สุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : สุขศึกษาพลศึกษา
ดูเพิ่มเติม..
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอริยสัจ4 ( 263 )
วิชา : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
การอ่านตีความจากเรื่องที่อ่าน ( 531 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ ( 117 )
วิชา : เคมี 3 (แก้ไข)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ติว โอเน็ต ( 161 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 7 ( 290 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เรื่องระบุใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ( 42 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
สมรรถนะและลักษณะในการทำงาน ( 165 )
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
600118 ติวโอเน็ตภาษาไทยโดยครูปิยะนุช และครูวัชราภรณ์ ( 18 )
วิชา : 600118 ติวโอเน็ตภาษาไทยโดยครูปิยะนุช และครูวัชราภรณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : ตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษสอนโดยครูไทยตามโครงการ EIS โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:51:25]    เยี่ยมชม : 196
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ   วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:02:54]    เยี่ยมชม : 34
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด งาน ๑๑๖ ปี นารีนุกูล มุทิตาคารวะ ๒๕๕๙ "ศรัทธาในรอยทาง" "วันวานร่วมฟันฝ่า วันข้างหน้าใจผูกพัน" ช่วงเย็น ณ หอประชุม ๑๑๓ ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:41:30]    เยี่ยมชม : 11
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : แห่เทียนพรรษา2558 "บุญผะเหวด" โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ขบวนที่ 4 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน   วันเวลา : 6 ส.ค.2558 [07:49:25]    เยี่ยมชม : 170
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช   วันเวลา : 3 มี.ค.2559 [09:55:43]    เยี่ยมชม : 117
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : Thailand - Australia Partnering Project at Narinukun School 18-19 july 2016
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:42:03]    เยี่ยมชม : 9
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 ม.6 (31มีนาคม 2559)
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ   วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:34:13]    เยี่ยมชม : 37
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : 600113 พรรคเบอร์4 หาเสียงหน้าเสาธง
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม   วันเวลา : 14 ก.พ.2560 [13:44:49]    เยี่ยมชม : 12
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 530 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 362 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 336 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 346 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 367 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 345 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 479 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 362 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 362 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 356 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 61 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 275 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 11 เมื่อวานนี้ : 42 เดือนนี้ : 758 เดือนที่ผ่านมา : 949 ปีนี้ : 4,780 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::