:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
อัตราส่วนตรีโกณมิติ ( 127 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
โวหารภาพพจน์ ( 117 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
Describing Picture : What can you see in the picture? ( 28 )
วิชา : ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
phylum_chodata ( 225 )
วิชา : ชีววิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ปฏิกริยาเคมี ( 130 )
วิชา : วิชาเคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน ( 90 )
วิชา : วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
คำซ้อน ( 259 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
เงินฝืด เงินเฟ้อ ( 373 )
วิชา : สังคมศึกษาฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
การอ่านจับใจความสำคัญ ( 238 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
PastTense(ม.6) ( 184 )
วิชา : อ33101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
การเลือกหัวข้อการทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการกับประชาคมอาเซียน ( 13 )
วิชา : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
กฎหมาบแพ่งและพาณิชย์ ( 218 )
วิชา : สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : โครงการค่ายสัมมนาภาษาไทย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง โสต2 โรงเรียนเดชอุดม
โรงเรียน : เดชอุดม   วันเวลา : 31 ก.ค.2558 [16:59:13]    เยี่ยมชม : 199
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การประชุมเรื่องของรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3กลุ่มสาระที่ไม่ได้ทำการทดสอบโอเน็ตปี58
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม   วันเวลา : 13 ก.ย.2558 [00:30:05]    เยี่ยมชม : 236
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาตรฐานต้านยาเสพติด ปี 2558
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน   วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [15:58:40]    เยี่ยมชม : 173
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : VTR นำเสนอโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:53:00]    เยี่ยมชม : 2
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียน : วารินชำราบ   วันเวลา : 7 ส.ค.2558 [09:56:23]    เยี่ยมชม : 169
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การแสดงของนักเรียน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา   วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [10:06:47]    เยี่ยมชม : 23
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT รุ่นที่ 2 วันที่หนึ่ง เช้า จาก จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 2 วันที่ 9-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:20:35]    เยี่ยมชม : 150
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : คัดเลือก นศท.
โรงเรียน : โขงเจียมวิทยาคม   วันเวลา : 30 ก.ค.2559 [13:47:46]    เยี่ยมชม : 60
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 498 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 338 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 315 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 315 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 339 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 321 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 455 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 335 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 338 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 331 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 34 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 253 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 7 เมื่อวานนี้ : 32 เดือนนี้ : 990 เดือนที่ผ่านมา : 906 ปีนี้ : 2,913 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::