:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
ข้อบกพร่องการใช้ภาษาไทย ( 154 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
ทฤษฎีกรด เบส เบรินสเตด เลาว์รี ( 163 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ( 239 )
วิชา : ชีววิทยา ว30242
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เสียงในภาษาไทย ( 76 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
หน่วยที่6เรื่องกฏหมายแพ่งและกฏหมายอาญา(ม3) ( 204 )
วิชา : สังคมศึกษา5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
แก๊ส ( 145 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เรื่องการประกอบผลิตภัณฑ์ ชั้น ม.3 ( 114 )
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
Adjectives ( 228 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
การวัด ( 94 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ติว O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 ( 51 )
วิชา : วิทยาศาสตร์ ม.6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การสร้างคำในภาษาไทย ( 341 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
สัตว์เลี้ยง ( 67 )
วิชา : ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..

   Headline บ่ายวันนี้ ช่วง คนรักการศึกษา

สุดยอด!นร.ม.6
โรงเรียน "โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์"
สพม.29 ติดทีมชาติไทย

เปิดใจ2นักกีฬาทีมชาติไทย
โรงเรียน "โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์"
สพม.29

คนรักการศึกษา วันพุธที่5กค.60
ห้วยขะยุงวิทยาร.ร.ดี
(ขนาดเล็ก)ประจำตำบล

วันพุธที่5กค.60 ลับเฉพาะ
สอนนร.ยังไงให้คะแนนโอเน็ตสูงขึ้น

วันพุธที่8มิย.59 สพม.29
ก้าวสู่ DLIT ประเทศไทย4.0

วันพุธที่25พค.59 "จิกดู่วิทยา
"โรงเรียนมหัศจรรย์ของสพม.29
   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : สอบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.6/2
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:22:47]    เยี่ยมชม : 194
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/1 เรื่อง Little and The Beanstalk
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:39:17]    เยี่ยมชม : 102
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : Road To Success (ภาคบ่าย)
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช   วันเวลา : 16 ก.ย.2558 [09:15:33]    เยี่ยมชม : 177
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : โครงการค่ายสัมมนาภาษาไทย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง โสต2 โรงเรียนเดชอุดม
โรงเรียน : เดชอุดม   วันเวลา : 31 ก.ค.2558 [16:59:13]    เยี่ยมชม : 221
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ #ร้องเพลงสากล1
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:27:06]    เยี่ยมชม : 206
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : โรงเรียนวิจิตราพิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา   วันเวลา : 15 ส.ค.2558 [07:04:26]    เยี่ยมชม : 183
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ติว O-net ม.3 part 3 วิชาวิทยาศาสตร์ สอนโดย ครูวิมลวรรณ พันธุ์อยู่
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:30:24]    เยี่ยมชม : 186
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : แฟชันรีไซเคิล คณะสีเฟื่องฟ้า
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:55:35]    เยี่ยมชม : 173
ดูเพิ่มเติม..
   รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
ลำดับที่
รายการ
1
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2
รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านเทค โนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
3
วิเคราะห์ผลสำรวจการดำเนินการใช้สื่อ DLIT ของ สพฐ. ในสถานศึกษา สังกัด สพม.29
4
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
5
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 597 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 422 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 389 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 404 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 423 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 400 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 546 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 418 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 420 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 420 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 117 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 333 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 22 เมื่อวานนี้ : 59 เดือนนี้ : 1,560 เดือนที่ผ่านมา : 1,580 ปีนี้ : 10,941 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::