:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
เศษส่วนของพหุนาม ( 234 )
วิชา : คณิตศาสตร์ ม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
งาน ( 268 )
วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
จิตอาสา ( 241 )
วิชา : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
Sentence Completion ( 41 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
สัตว์เลี้ยง ( 56 )
วิชา : ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
ความรู้พื้นฐานในการอ่าน ( 158 )
วิชา : การอ่าน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
การขับถ่ายของสัตว์ part1 ( 220 )
วิชา : ชีววิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การบวกจำนวนเต็มโดยใช้เส้นจำนวน ( 223 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ตรีโกนมิติและการประยุกต์ ( 334 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
เสื้อผ้า ( 59 )
วิชา : ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
การบวก ลบ จำนวนเต็ม ( 59 )
วิชา : ค21101 คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ความเข้มของเสียง ( 139 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..

   Headline บ่ายวันนี้ ช่วง คนรักการศึกษา

สุดยอด!นร.ม.6
โรงเรียน "โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์"
สพม.29 ติดทีมชาติไทย

เปิดใจ2นักกีฬาทีมชาติไทย
โรงเรียน "โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์"
สพม.29

คนรักการศึกษา วันพุธที่5กค.60
ห้วยขะยุงวิทยาร.ร.ดี
(ขนาดเล็ก)ประจำตำบล

วันพุธที่5กค.60 ลับเฉพาะ
สอนนร.ยังไงให้คะแนนโอเน็ตสูงขึ้น

วันพุธที่8มิย.59 สพม.29
ก้าวสู่ DLIT ประเทศไทย4.0

วันพุธที่25พค.59 "จิกดู่วิทยา
"โรงเรียนมหัศจรรย์ของสพม.29
   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT รุ่นที่ 2 วันที่ห้า บ่าย จาก จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 2 วันที่ 9-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:26:56]    เยี่ยมชม : 172
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับสหวิทยาเขต 6
โรงเรียน : เดชอุดม   วันเวลา : 13 พ.ย.2558 [19:01:16]    เยี่ยมชม : 152
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การซ้อมรำถวายอาลัย 7 หมื่นคน อุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:06:43]    เยี่ยมชม : 21
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพให้มีความเข้มแข็ง วันแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2559 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:14:18]    เยี่ยมชม : 21
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ณ สนามวอลเลย์บอล โรงเรียนปทุมพิทยาคม ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 (2)
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม   วันเวลา : 28 ส.ค.2559 [03:01:01]    เยี่ยมชม : 51
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ   วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:20:34]    เยี่ยมชม : 40
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนนารีนุกูล ร่วมใจกันในการแปรอักษรเป็นตัวเลข ๙ ในหัวใจ พร้อมทั้งแปรอักษรเป็นชื่อโรงเรียน "นารีนุกูล" ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนนารีนุกูล...
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:09:17]    เยี่ยมชม : 21
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) รุ่นที่ 2 วันสอง ช่วงที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ วันที่ 13 - 14 กันยายน 2558 หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [16:13:01]    เยี่ยมชม : 173
ดูเพิ่มเติม..
   รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
ลำดับที่
รายการ
1
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2
รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการการจัดการ ศึกษาทางไกลผ่านเทค โนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
3
วิเคราะห์ผลสำรวจการดำเนินการใช้สื่อ DLIT ของ สพฐ. ในสถานศึกษา สังกัด สพม.29
4
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
5
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 572 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 402 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 371 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 383 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 404 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 384 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 516 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 399 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 398 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 401 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 95 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 311 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 49 เมื่อวานนี้ : 31 เดือนนี้ : 1,018 เดือนที่ผ่านมา : 1,339 ปีนี้ : 8,819 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::