:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( 206 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
คณิตศาสตร์ ( 142 )
วิชา : ติว(O-Net)ม.6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การเคลื่อนที่แบบวงกลม ( 237 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ติว โอเน็ต ( 169 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 43 )
วิชา : ภูมิศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
นาฎยศัพท์การจีบและการตั้งวง ( 310 )
วิชา : นาฎศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ศิลปะ
ดูเพิ่มเติม..
การติดตั้งจำลองเซิฟเวอร์ ( 63 )
วิชา : การออกแบบเว็บไซต์ด้วยCMS
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
กฎของโอห์ม ( 107 )
วิชา : วิทยาศาสตร์ (แก้ไข)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
สารละลาย ตอนที่ 9 ( 345 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 1 ( 147 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ ( 444 )
วิชา : พระพุทธศาสนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
ปริมาตรของพีระมิด ( 169 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558 # เพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแค่เริ่มต้น วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพนาศึกษา
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:22:02]    เยี่ยมชม : 160
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ติว O-net ม.3
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 19 ส.ค.2558 [10:36:59]    เยี่ยมชม : 254
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/14 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง Forzen
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [18:06:12]    เยี่ยมชม : 17
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558
โรงเรียน : บุณฑริกวิทยาคาร   วันเวลา : 10 ส.ค.2558 [14:16:58]    เยี่ยมชม : 154
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กองเชียร์สีน้ำเงิน กีฬาภายใน ปี 2557 "115 ปี นารีนุกูลเกมส์"
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:14:05]    เยี่ยมชม : 221
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด Narinukun Professional Learning and Skills 2016 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:07:45]    เยี่ยมชม : 19
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ละครอิเหนา กิจกรรมวันภาษาไทย 2016
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ   วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:06:09]    เยี่ยมชม : 40
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวางแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2560 | สพม.29 [10/03/2560] ช่วงที่ 3 ณ หอประชุม 113ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:57:47]    เยี่ยมชม : 16
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 548 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 381 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 352 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 364 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 383 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 366 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 494 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 380 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 383 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 379 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 75 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 291 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 4 เมื่อวานนี้ : 35 เดือนนี้ : 978 เดือนที่ผ่านมา : 1,129 ปีนี้ : 6,129 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::