:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
วัฒนธรรมกับภาษา ( 48 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
เวกเตอร์ ตอนที่ 2 ( 192 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ลำดับ ตอนที่ 3 ลำดับเลขาคณิต ( 165 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
การทดสอบเพื่อหาจีโนไทป์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 ( 173 )
วิชา : ชีววิทยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
อาชีพที่สำคัญในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( 35 )
วิชา : ส21101 สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
ชาดก (ตอนที่ 1) ( 47 )
วิชา : สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
ติว O-net ม.6 ( 104 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
เครืื่องมือภูมิศาสตร์ ( 157 )
วิชา : สังคมศึกษา5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
Adjectives ( 197 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
วัฒนธรรมกับภาษา ( 49 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
การประมาณค่า ( 152 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ความหมายของคำ ( 113 )
วิชา : ภาษาไทย (แก้ไข)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : 600112 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพสมาชิกชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ปี2560 วันที่2
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม   วันเวลา : 11 ก.พ.2560 [14:42:01]    เยี่ยมชม : 8
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : 600112 พรรคเบอร์3 หาเสียงหน้าเสาธง
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม   วันเวลา : 14 ก.พ.2560 [13:43:37]    เยี่ยมชม : 8
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : พิธีเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้านวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ   วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:22:53]    เยี่ยมชม : 32
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา   วันเวลา : 10 ส.ค.2558 [06:16:30]    เยี่ยมชม : 192
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-net ประจำปี 2558 สพม.29
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช   วันเวลา : 3 มี.ค.2559 [10:06:17]    เยี่ยมชม : 115
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา 12 มิถุนายน 2559
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ   วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:25:44]    เยี่ยมชม : 46
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด กิจกรรม "ภาษาสื่อรัก" โครงการแข่งขันทักษะและนำเสนอผลงานภาษาต่างประเทศที่ 2 ช่วงที่ 2
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:45:58]    เยี่ยมชม : 9
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การแข่งขัน cheerleader กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพนาศึกษา เมื่อ 18 ธันวาคม 2558 คณะจามจุรีจิตรลดา
โรงเรียน : พนาศึกษา   วันเวลา : 22 ธ.ค.2558 [13:31:16]    เยี่ยมชม : 123
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 518 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 357 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 328 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 331 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 355 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 333 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 468 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 349 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 347 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 345 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 47 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 265 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 1 เมื่อวานนี้ : 33 เดือนนี้ : 905 เดือนที่ผ่านมา : 1,150 ปีนี้ : 3,978 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::