:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 594 )
เทคนิคการใช้คีย์บอร์ดเบื้องต้น ( 212 )
วิชา : เทคนิคการใช้คีย์บอร์ดเบื้องต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : ศิลปะ
ดูเพิ่มเติม..
ภาษาไทย ( 209 )
วิชา : ภาพพจน์ในบทประพันธ์อุปมาและอุปลักษณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
Agreement of Subject and Verb 1 ( 151 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
ความน่าจะเป็น ( 124 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
Nationalities ( 30 )
วิชา : อ23101 ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
รามเกียรติ์ ( 248 )
วิชา : ภาษาไทยพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
ฤดูกาล ( 35 )
วิชา : ภาษาจีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
การ Mask Layers ( 319 )
วิชา : การสร้างภาพกราฟฟิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดูเพิ่มเติม..
สมบัติของสาร ( 28 )
วิชา : วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.1
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ติว o-net ปี51-57 เรื่อง สถิติ ( 121 )
วิชา : คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ( 274 )
วิชา : ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
กฎหมาบแพ่งและพาณิชย์ ( 212 )
วิชา : สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 278 )
กิจกรรม : สัปดาห์ห้องสมุด
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม   วันเวลา : 11 ก.ย.2558 [11:42:57]    เยี่ยมชม : 165
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การแสดงของนักเรียน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา   วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [10:06:47]    เยี่ยมชม : 20
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : โรงเรียนวิจิตราพิทยา จัดการประกวดชุดรีไซเคิล ระดับชั้น ม.ต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา   วันเวลา : 25 ส.ค.2558 [16:30:12]    เยี่ยมชม : 203
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : โรงเรียนวิจิตราพิทยา จัดการประกวดชุดรีไซเคิล ระดับชั้น ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา   วันเวลา : 25 ส.ค.2558 [16:31:26]    เยี่ยมชม : 182
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การนิเทศการสอนภายในโรงเรียน รายวิชา ศิลปะ เรื่อง ลัทธิทางทัศนศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 5 สอนโดย ครูพิมพ์แก้ว ตระกูลสุรำไพ ครู คศ. 1 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา   วันเวลา : 8 ก.ย.2558 [18:06:22]    เยี่ยมชม : 176
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา 12 มิถุนายน 2559
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ   วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:25:44]    เยี่ยมชม : 37
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห้องสมุด ประจำปีการศึกษา2558
โรงเรียน : นาจะหลวย   วันเวลา : 28 ส.ค.2558 [11:22:22]    เยี่ยมชม : 177
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอเขมราฐ พ.ศ.2558
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม   วันเวลา : 10 ส.ค.2558 [11:05:58]    เยี่ยมชม : 170
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 464 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 316 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 299 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 299 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 322 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 307 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 436 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 317 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 325 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 317 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 19 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 235 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 25 เมื่อวานนี้ : 22 เดือนนี้ : 716 เดือนที่ผ่านมา : 1,017 ปีนี้ : 1,733 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::