:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
    ห้องเรียนของฉัน : My Classroom ( 599 )
ทวีปอเมริการใต้ ( 158 )
วิชา : สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์งานทางทัศนศิลป์ ( 343 )
วิชา : ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ศิลปะ
ดูเพิ่มเติม..
Nationalities ( 53 )
วิชา : อ23101 ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาต่างประเทศ
ดูเพิ่มเติม..
NEWTON LAWS OF MOTION ( 248 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.4
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ความยาวของคลื่นเสียง (7) ( 50 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
รามเกียรติ์ ( 287 )
วิชา : ภาษาไทยพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
แรงระหว่างประจุไฟฟ้า ตอนที่ 1 ( 147 )
วิชา : ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
กรด-เบส ( 353 )
วิชา : เคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย ( 37 )
วิชา : ติว O-NET ม.3 วิชาภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.3
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..
ค่าคงที่สมดุล ( 195 )
วิชา : ว30223(เคมี3)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.5
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
ดูเพิ่มเติม..
สภาพทั่วไปของทวีปแอฟริกา ( 58 )
วิชา : สังคมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ดูเพิ่มเติม..
เขียนย่อความ ( 303 )
วิชา : ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : ม.2
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
ดูเพิ่มเติม..

   กิจกรรมถ่ายทอดสดของโรงเรียน ( 372 )
กิจกรรม : ขบวนพาเหรดกีฬาภายในโรงเรียนนารีนุกูล ปี 2557
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [08:56:59]    เยี่ยมชม : 217
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเเผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8 มีนาคม 2559
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ   วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:44:28]    เยี่ยมชม : 45
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กองเชียร์คณะดรุณการ (สีเหลือง) "117 ปี นารีนุกลเกมส์"59 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:16:10]    เยี่ยมชม : 19
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) วันแรก ช่วงที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:39:20]    เยี่ยมชม : 207
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 2 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จุดที่ 2 วันที่ 26 - 28 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องบอลลูม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:46:44]    เยี่ยมชม : 17
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม (21 สิงหาคม 2558)
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม   วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [12:18:47]    เยี่ยมชม : 169
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : กิจกรรมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2558
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา   วันเวลา : 7 ก.ย.2558 [19:30:19]    เยี่ยมชม : 217
ดูเพิ่มเติม..
กิจกรรม : ขบวนพาเหรดกีฬาภายใน นารีนุกูลเกมส์ 2015 24 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียน : นารีนุกูล   วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [17:00:40]    เยี่ยมชม : 135
ดูเพิ่มเติม..
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด สพม.29
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 325 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:03:13]
[ สพม.29 ]
: ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนภาคอิสาน ( 321 ) ... 22 ก.ค.2558 [09:04:55]
   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดสด โรงเรียน
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี 2558 ( 559 ) ... 22 ก.ค.2558 [10:18:05]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ( 393 ) ... 26 ก.ค.2558 [21:47:12]
[ พนาศึกษา ]
: พิธีลงนามถวายพระพร และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ( 361 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:15:44]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ( 373 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:06]
[ พนาศึกษา ]
: กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ( 394 ) ... 7 ส.ค.2558 [14:16:21]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 ( 375 ) ... 10 ส.ค.2558 [14:17:35]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ( 505 ) ... 14 ส.ค.2558 [14:04:00]
[ บุณฑริกวิทยาคาร ]
: การประชุมผู้ปกครอง 1/2558 ( 389 ) ... 29 ส.ค.2558 [09:15:12]
[ วารินชำราบ ]
: กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ( 391 ) ... 31 ส.ค.2558 [11:49:20]
[ ดอนมดแดงวิทยาคม ]
: การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง ( 391 ) ... 9 ก.ย.2558 [12:05:35]
[ โรงเรียนพังเคนพิทยา ]
: โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด ( 85 ) ... 20 ก.ย.2559 [08:38:48]
[ นาส่วงวิทยา ]
: โครงการอบรมโรคเอดส์ ( 300 ) ... 24 พ.ย.2558 [09:50:53]
   เทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี
   ติว/สอนซอมเสริมออนไลน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพม.29
   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา DLIT สพม.29
     การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     การพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
     ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.29...(ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)
 
 
   จำนวนเยี่ยมชมเว็บไซต์ : วันนี้ : 30 เมื่อวานนี้ : 36 เดือนนี้ : 1,039 เดือนที่ผ่านมา : 1,311 ปีนี้ : 7,501 ปีที่ผ่านมา : 22,147 เริ่มใช้งาน :  6 ต.ค.2558
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::