เปิดตัวโครงการขับเคลื่อน DLIT สพม.29
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Two Way ผ่านสื่อ DLIT สพม.29
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อน DLIT สพม.29
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อน DLIT โรงเรียนในสังกัด สพม.29
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อน DLIT โรงเรียนในสังกัด สพม.29
Jssor Slider
หน้าแรก >> ทีมพัฒนาเว็บไซต์
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร นายทองคำ มากมี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง : ครุชำนาญการ
โรงเรียน : อุบลราชธานีศรีวนาลัย สพม.29 โรงเรียน : นารีนุกูล สพม.29

Email : uboneasyweb@gmail.com
Support : freelance-web-programming
Facebook : https://www.facebook.com/mr.teesing
Tel : 086-8645491

ID Line : mr.teesing

Email : tm-8@hotmail.com
 
 
 
 
     
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::