เปิดตัวโครงการขับเคลื่อน DLIT สพม.29
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Two Way ผ่านสื่อ DLIT สพม.29
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อน DLIT สพม.29
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อน DLIT โรงเรียนในสังกัด สพม.29
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อน DLIT โรงเรียนในสังกัด สพม.29
Jssor Slider
หน้าแรก
ห้องสมุดดิจิทัล (DLIT Digital Library)
รวมเว็บไซต์ดีๆ ที่มีสื่อใช้ประกอบการสอนและใช้ค้นคว้าทำโครงงานได้ (ห้องสมุดดิจิทัลอยู่ระหว่างการพัฒนา หากท่านมีข้อเสนอแนะ ส่งมาได้ที่ DLIT@dlthailand.com)
ห้องสมุด สพฐ.
 รวมหนังสือหายาก ทั้งแบบเรียนและหนังสือ
เสริมประสบการณ์ รวมถึงงานนิพนธ์ของ
ม.ล.ปิ่น มาลากุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ในรูปแบบออนไลน์
Khan Academy
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่ครอบคลุม
วิดีโอเนื้อหาหลากหลายวิชา ตั้งแต่
ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง พร้อม
แบบฝึกหัดทบทวน ช่วยให้พัฒนา
องค์ความรู้ได้อย่างมีขั้นตอน
iTunes U
 ชุดรวมเนื้อหาการศึกษาแบบดิจิทัลฟรี
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยกว่า 1000 แห่ง รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาระบบ K12
Khan Academy ไทย
 เรียนคณิตศาสตร์ เรื่องพีชคณิต
แบบเห็นภาพจริงและเข้าใจง่าย
ในรูปแบบภาษาไทย กับ
Khan Academy ไทย
SciShow
 ครบทุกสาระและความ
บันเทิงด้านวิทยาศาสตร์
นำมาเล่าให้ฟังแบบเพลินๆ
โดย Hank Green หนุ่มผู้
หลงใหลในโลกของ
วิทยาศาสตร์อันน่าทึ่ง
Crash Course
 แหล่งรวมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ดาราศาสตร์
และการเมืองดำเนินรายการโดย
พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ครบครันทั้งสาระและบันเทิง
Crash Course Kids
 รายการวิทยาศาสตร
์สำหรับเด็ก ที่ใช้กระบวน
การคิดแบบวิทยาศาสตร์
มานำเสนอเป็น 3 ช่วงหลัก
คือ Big Question,
Investigation และ Conclusion
TED Ed
 คลังความรู้ด้านการศึกษาในรูปแบบ
แอนิเมชันที่ทันสมัย เนื้อหากระชับ
เข้าใจง่าย ครอบคลุม 12 หมวดเนื้อหา
WiTcast
 Podcast วิทยาศาสตร
์ของไทย รายการคุยวิทย
์แบบติดตลก โดยแทนไท
ประเสริฐกุล อาจวรงค์
จันทมาศ และ อาบัน สามัญชน
AROUND SCIENCE
 เว็บไซต์รวมข่าวสารวิทยาศาสตร์
และงานวิจัยจากทั่วโลก จากเว็บไซต์
ชื่อดังของต่างประเทศ ในแบบฉบับ
ภาษาไทย
TestTube News
 เปลี่ยนเรื่องยากๆ อย่างสังคม
การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม
ความเชื่อที่แตกต่างกันของผู้คน
บนโลกใบนี้ ให้เป็นเรื่องเข้าใจง่าย
ในเวลา 3 นาที
E-Library โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 ห้องสมุดดิจิทัลของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ แหล่งค้นคว้าและเรียนรู้ที่
รวบรวม E-Book ที่น่าสนใจ และโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ไว้กว่า 240 โครงงาน
Vsauce
 วิทยาศาสตร์จะกลายเป็นเรื่อง
สนุกยิ่งขึ้น เมื่อ Michael Stevens ฉีกกรอบการตั้งคำถามวิทยาศาสตร
์แบบเดิมๆ จนมีผู้ติดตามวิดีโอ
ของเขามากกว่า 8 ล้านคนทั่วโลก
TruePlookpanya
 คลังความรู้ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศไทยผสมผสานทั้งสาระ
และบันเทิงให้ความรู้กลายเป็น
เรื่องสนุกที่ใครๆ ก็อยากติดตาม
   
ลิงค์ข้อมูลจาก : www.dlit.ac.th
 
     
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::