:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >>   กิจกรรมถ่ายทอดสด : โรงเรียนในสังกัด สพม.29
โรงเรียนทั้งหมด
จำนวนกิจกรรม
คลิกชม
1.สิรินธรวิทยานุสรณ์
0
2.เบ็ญจะมะมหาราช
12
3.นารีนุกูล
191
4.ศรีปทุมพิทยาคาร
0
5.ลือคำหาญวารินชำราบ
23
6.ศรีเมืองวิทยาคาร
0
7.โพธิ์ไทรพิทยาคาร
12
8.สำโรงวิทยาคาร
0
9.วารินชำราบ
3
10.หกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี
1
11.นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
1
12.น้ำยืนวิทยา
0
13.นาจะหลวย
4
14.เดชอุดม
9
15.เขมราฐพิทยาคม
8
16.มัธยมตระการพืชผล
2
17.ม่วงสามสิบอัมพวัน
4
18.เขื่องในพิทยาคาร
1
19.อำนาจเจริญ
0
20.หัวตะพานวิทยาคม
5
21.เสนางคนิคม
0
22.ปทุมราชวงศา
0
23.พนาศึกษา
37
24.ลืออำนาจวิทยาคม
0
25.ชานุมานวิทยาคม
0
26.บุณฑริกวิทยาคาร
2
27.ปทุมพิทยาคม
13
28.วิจิตราพิทยา
16
29.สหธาตุศึกษา
1
30.คึมใหญ่วิทยา
0
31.นาเวียงจุลดิศวิทยา
0
32.มัธยมแมด
0
33.ตาลสุมพัฒนา
0
34.เชียงแก้ววิทยาคม
0
35.สว่างวีระวงศ์
0
36.ดอนมดแดงวิทยาคม
5
37.เอือดใหญ่พิทยา
0
38.ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
2
39.ทุ่งศรีอุดม
0
40.ดงสว่างวิทยา
0
41.โดมประดิษฐ์วิทยา
2
42.นาโพธิ์วิทยา
0
43.โนนกุงวิทยาคม
1
44.โขงเจียมวิทยาคม
3
45.ไผ่ใหญ่ศึกษา
0
46.ศรีคูณวิทยบัลลังค์
0
47.นาส่วงวิทยา
2
48.อ่างศิลา
0
49.นารีนุกูล2
0
50.ห้วยขะยุงวิทยา
0
51.อำนาจเจริญวิทยาคม
1
52.กุดข้าวปุ้นวิทยา
4
53.โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
0
54.หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
0
55.โรงเรียนพังเคนพิทยา
6
56.โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
1
จำนวนทั้งหมด :
    372   กิจกรรม.
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การอบรม Student Ambasador ICT นารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:56:34]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : ถ่ายทอดกิจกรรมพิธีเปิดกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
โรงเรียน : โดมประดิษฐ์วิทยา
วันเวลา : 8 มี.ค.2559 [11:50:50]
เยี่ยมชม : 136
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning ช่วงที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2560 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:25:17]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดขบวนฟ้อนแห่เทียนเข้าพรรษา ร.ร.นารีนุกูล ปี 2559 ลำกลอนฟ้อนเทียน
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:19:30]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:37:52]
เยี่ยมชม : 139
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT ช่วงบ่าย
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:11:19]
เยี่ยมชม : 207
กิจกรรม : พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามของลูกเสือ
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
วันเวลา : 10 ส.ค.2558 [06:18:51]
เยี่ยมชม : 197
กิจกรรม : การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2558 (1 เมษายน 2559)
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:32:34]
เยี่ยมชม : 53
กิจกรรม : โรงเรียนวิจิตราพิทยา จัดการประกวดชุดรีไซเคิล ระดับชั้น ม.ปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
วันเวลา : 25 ส.ค.2558 [16:31:26]
เยี่ยมชม : 216
กิจกรรม : กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ (ASEAN DAY)
โรงเรียน : วารินชำราบ
วันเวลา : 7 ส.ค.2558 [16:38:50]
เยี่ยมชม : 231
กิจกรรม : ถ่ายทดสด พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยคาร
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
วันเวลา : 16 มิ.ย.2559 [09:46:51]
เยี่ยมชม : 59
กิจกรรม : กีฬาประเพณี นารี - เบ็ญจะมะ 2557 เชียร์หลีดเดอร์โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:39:09]
เยี่ยมชม : 217
กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ #ร้องเพลงสากล1
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:27:06]
เยี่ยมชม : 206
กิจกรรม : บรรยากาศการอบรม googleapp
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
วันเวลา : 17 ต.ค.2558 [18:54:14]
เยี่ยมชม : 153
กิจกรรม : ขบวนพาเหรดสวนสนามเคารพท่านประธาน นารีนุกูลเกมส์"57
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [08:58:55]
เยี่ยมชม : 197
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด กิจกรรม "ภาษาสื่อรัก" โครงการแข่งขันทักษะและนำเสนอผลงานภาษาต่างประเทศที่ 2 ช่วงที่ 2
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:45:58]
เยี่ยมชม : 32
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning ช่วงที่ 2
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:26:49]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการ นำเสนอผลงานจากการอบรม DLIT โรงเรียนในฝัน
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:35:48]
เยี่ยมชม : 182
กิจกรรม : Road To Success (ภาคบ่าย)
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
วันเวลา : 16 ก.ย.2558 [09:15:33]
เยี่ยมชม : 177
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด sponsor basketball thailand championship 2015 (DAY1)
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
วันเวลา : 16 ก.ย.2558 [09:12:50]
เยี่ยมชม : 179
กิจกรรม : แนะนำบุคลากรครูคนใหม่ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:28:12]
เยี่ยมชม : 50
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การซ้อมรำถวายอาลัย 7 หมื่นคน อุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:06:43]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "อีซูซุ ตังปัก นารีนุกูลสปริ้นท์ 2559" ชิงถ้วยผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทับบก ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 2 พลโทนิรุทธ เกตุศิริ วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2559 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:05:16]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : วันสถาปนาลูกเสือโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
วันเวลา : 12 ก.ย.2559 [19:46:24]
เยี่ยมชม : 83
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:49:36]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนนารีนุกูล ร่วมใจกันในการแปรอักษรเป็นตัวเลข ๙ ในหัวใจ พร้อมทั้งแปรอักษรเป็นชื่อโรงเรียน "นารีนุกูล" ณ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนนารีนุกูล...
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:09:17]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : งานแถลงข่าว sponsor basketball thailand championship 2015
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
วันเวลา : 16 ก.ย.2558 [09:11:10]
เยี่ยมชม : 180
กิจกรรม : VTR NARINUKUN 4.0
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:21:30]
เยี่ยมชม : 30
กิจกรรม : กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558
โรงเรียน : บุณฑริกวิทยาคาร
วันเวลา : 10 ส.ค.2558 [14:16:58]
เยี่ยมชม : 165
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) รุ่นที่ 2 วันสอง ช่วงที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ วันที่ 13 - 14 กันยายน 2558 หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [16:11:40]
เยี่ยมชม : 206
กิจกรรม : Road To Success (ภาคเช้า)
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
วันเวลา : 16 ก.ย.2558 [09:18:40]
เยี่ยมชม : 192
กิจกรรม : โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นำ
โรงเรียน : โรงเรียนพังเคนพิทยา
วันเวลา : 19 ก.ย.2559 [15:43:08]
เยี่ยมชม : 45
กิจกรรม : การถ่ายทอดสด "การนำเสนอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.๒๙"
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:50:12]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT รุ่นที่ 2 วันที่ห้า เช้า จาก จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 2 วันที่ 9-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:25:34]
เยี่ยมชม : 180
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 ม.6 (31มีนาคม 2559)
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:34:13]
เยี่ยมชม : 55
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุม Thailand-Australia Partnering Project ช่วงที่ 1
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:09:24]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : ละคร เรื่อง แก้วหน้าม้า โดยคณะสีกาฬเวก กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 14 ส.ค.2558 [11:10:59]
เยี่ยมชม : 205
กิจกรรม : การแข่งขันบาสเก็ตบอลรายการ sponsor basketball thailand championship 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบชิงชนะเลิศ 2
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
วันเวลา : 16 ก.ย.2558 [09:08:23]
เยี่ยมชม : 183
กิจกรรม : การประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการกับครูออสเตรเลีย หัวข้อที่ 12 Day Map ในโรงเรียน
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:17:03]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง หนูน้อยหมวกแดง
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [18:02:11]
เยี่ยมชม : 30
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด Narinukun IP Open House วันเปิดบ้านโปรแกรมนานาชาติพบสื่อมวลชน
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:40:10]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : กิจกรรม Asean English on Tour ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม (14 กรกฎาคม 2558)
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม
วันเวลา : 14 ก.ค.2558 [09:38:21]
เยี่ยมชม : 215
กิจกรรม : ติว O-net ม.3 #1 ระบบสมการ 2 ตัวแปร ม.3 สอนโดย ครูภาณุพงศ์ บุตรภักดิ์
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:26:24]
เยี่ยมชม : 189
กิจกรรม : บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม 2559
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:15:57]
เยี่ยมชม : 56
กิจกรรม : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
วันเวลา : 12 ส.ค.2558 [13:52:19]
เยี่ยมชม : 199
กิจกรรม : การประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขน­าดเล็ก สพม.22 วันที่ 20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมหนองบึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:15:11]
เยี่ยมชม : 125
กิจกรรม : กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ โรงเรียนวารินชำราบ
โรงเรียน : วารินชำราบ
วันเวลา : 7 ส.ค.2558 [09:56:23]
เยี่ยมชม : 191
กิจกรรม : โชว์หลีด คณะสีแสด การแข่งขันกีฬาภายใน "รวงผึ้งเกมส์" ครั้งที่ 15 - โรงเรียนเดชอุดม
โรงเรียน : เดชอุดม
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [20:37:25]
เยี่ยมชม : 168
กิจกรรม : การแสดงมุทิตาคารวะ จากคณะครูโรงเรียนนารีนุกูล ปี 2558
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:21:55]
เยี่ยมชม : 141
กิจกรรม : การประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สพม.22 ช่วงที่ 2 วันที่ 20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมหนองบึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:17:20]
เยี่ยมชม : 124
กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา 12 มิถุนายน 2559
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:25:44]
เยี่ยมชม : 81
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ๑๑๖ ปี นารีนุกูล มุทิตาคารวะ ๒๕๕๙ "ศรัทธาในรอยทาง"
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:39:25]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรและการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 14 ส.ค.2558 [11:13:46]
เยี่ยมชม : 198
กิจกรรม : ช่วงที่ 3 ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:34:37]
เยี่ยมชม : 156
กิจกรรม : สัปดาห์งานห้องสมุดแห่งชาติ สค 58 หัวตะพานวิทยาคม ตอน 1
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม
วันเวลา : 25 ก.ย.2558 [12:20:01]
เยี่ยมชม : 204
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) รุ่นที่ 2 วันสอง ช่วงที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ วันที่ 13 - 14 กันยายน 2558 หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [16:13:01]
เยี่ยมชม : 176
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพให้มีความเข้มแข็ง วันแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2559 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:14:18]
เยี่ยมชม : 31
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:56:14]
เยี่ยมชม : 114
กิจกรรม : การประชุมรองผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 29 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 8-9 ก.ย. 2558 (8 ก.ย.2558 ภาคบ่าย)
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม
วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [10:43:00]
เยี่ยมชม : 179
กิจกรรม : พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห้องสมุด ประจำปีการศึกษา2558
โรงเรียน : นาจะหลวย
วันเวลา : 28 ส.ค.2558 [11:22:22]
เยี่ยมชม : 203
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Simple Present Tense ม.1
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [13:28:29]
เยี่ยมชม : 187
กิจกรรม : VTR เกษียณอายุราชการคณะครู สพม.29 ปี 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:34:09]
เยี่ยมชม : 30
กิจกรรม : การแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "รวงผึ้งเกมส์" ครั้งที่ 15
โรงเรียน : เดชอุดม
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [20:48:56]
เยี่ยมชม : 152
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด พิธีเปิดงาน Thailand STEM Festival 2016 ศูนย์สะเต็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช วันที่ 8 สิงหาคม 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:02:31]
เยี่ยมชม : 26
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อก้าวหน้าสู่สากล สหวิทยาเขต 2 สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 ณ หอประชุม 113ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:05:45]
เยี่ยมชม : 26
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด กิจกรรมวันตรุษจีน โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 29 ม.ค.2559 [12:52:17]
เยี่ยมชม : 160
กิจกรรม : พิธีเปิด การประชุม Thailand-Australia Partnering Project
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:14:44]
เยี่ยมชม : 26
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด พิธีมุฑิตาคารวะครูเกษียณอายุราชการ อาจริยากษิณาเกษมศาสตน์ ๑๓ ปูชนีย์นารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:30:45]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : การประกวดกองเชียร์สีม่วง นารีนุกูลเกมส์ 2015 24 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:56:46]
เยี่ยมชม : 136
กิจกรรม : กองเชียร์สีแดง "117 ปี นารีนุกูลเกมส์" 2559 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:11:04]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน
โรงเรียน : โรงเรียนพังเคนพิทยา
วันเวลา : 19 ก.ย.2559 [15:37:20]
เยี่ยมชม : 46
กิจกรรม : OBECQA หัวตะพานวิทยาคม ตอน 2
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม
วันเวลา : 25 ก.ย.2558 [12:21:31]
เยี่ยมชม : 180
กิจกรรม : โรงเรียนวิจิตราพิทยาจัดกิจกรรมวันอาเซียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
วันเวลา : 20 ส.ค.2558 [15:54:32]
เยี่ยมชม : 211
กิจกรรม : พิธีเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้านวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:22:53]
เยี่ยมชม : 53
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) รุ่นที่ 2 วันแรก ช่วงที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ วันที่ 13 - 14 กันยายน 2558 หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [16:06:41]
เยี่ยมชม : 173
กิจกรรม : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนเดชอุดม
โรงเรียน : เดชอุดม
วันเวลา : 13 ส.ค.2558 [17:26:10]
เยี่ยมชม : 235
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 3 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จุดที่ 2 วันที่ 26 - 28 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องบอลลูม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:49:16]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : การประชุมเรื่องของรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3กลุ่มสาระที่ไม่ได้ทำการทดสอบโอเน็ตปี58
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
วันเวลา : 13 ก.ย.2558 [00:30:05]
เยี่ยมชม : 261
กิจกรรม : วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียน : โรงเรียนพังเคนพิทยา
วันเวลา : 19 ก.ย.2559 [15:48:17]
เยี่ยมชม : 52
กิจกรรม : พิธีเปิดงาน ENGLISH & ASEAN WEEK 2015 โรงเรียนเดชอุดม
โรงเรียน : เดชอุดม
วันเวลา : 25 พ.ย.2558 [15:58:39]
เยี่ยมชม : 195
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
วันเวลา : 9 มิ.ย.2559 [13:19:16]
เยี่ยมชม : 64
กิจกรรม : การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น โด ยใช้โปรแกรม GSP
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:24:18]
เยี่ยมชม : 180
กิจกรรม : ละคร เรื่อง เซาเผาเซาฮ้อน โดย ม.5/5
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:34:29]
เยี่ยมชม : 177
กิจกรรม : พิธีเปิดกีฬาประเพณี นารี-เบ็ญจะมะ วงโยธวาทิต นารี-เบ็ญจะมะ
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:35:56]
เยี่ยมชม : 193
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด วันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 สพม.29 วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:29:06]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแก­นนำการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ช่วงที่ 4 โรงเรียนนารีนุกูล ประจำปี 2559 วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:40:35]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : สอบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.6/2
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:22:47]
เยี่ยมชม : 194
กิจกรรม : การแข่งขัน cheerleader กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29 เมื่อ 18 ธันวาคม 2558 คณะจามจุรี จิตรลดา
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 22 ธ.ค.2558 [13:33:19]
เยี่ยมชม : 149
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด วันคืนสู่เหย้า กรมท่า-ชมพู ๑๑๖ นารีนุกูล วันที่ 12 เมษายน 2559 ณ สนามโรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:09:01]
เยี่ยมชม : 26
กิจกรรม : การแสดงของนักเรียน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [10:06:47]
เยี่ยมชม : 40
กิจกรรม : กองเชียร์สีเหลือง กีฬาภายใน ปี 2557 "115 ปี นารีนุกูลเกมส์"
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:10:26]
เยี่ยมชม : 228
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด รายการ CleanRadio สัมภาษณ์การไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่ประเทศออสเตรีย ครูปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:48:36]
เยี่ยมชม : 30
กิจกรรม : 600111 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพสมาชิกชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ปี2560 วันที่1
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
วันเวลา : 11 ก.พ.2560 [14:40:29]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : กองเชียร์คณะวชิรา (สีฟ้า) " 117 ปี นารีนุกูลเกมส์ " 2559 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:18:46]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : พิธีชุมนุมสวนสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558 ณ สนามโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน
วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [16:05:49]
เยี่ยมชม : 212
กิจกรรม : กองเชียร์สีม่วง กีฬาภายใน ปี 2557 "115 ปี นารีนุกูลเกมส์"
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:07:52]
เยี่ยมชม : 191
กิจกรรม : การแสดงงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนนารีนุกูล 2557
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [08:54:24]
เยี่ยมชม : 208
กิจกรรม : การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
วันเวลา : 3 มี.ค.2559 [09:55:43]
เยี่ยมชม : 135
กิจกรรม : กิจกรรมวันวชิราวุธ โรงเรียนนาจะหลวย
โรงเรียน : นาจะหลวย
วันเวลา : 25 พ.ย.2558 [12:58:07]
เยี่ยมชม : 192
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดกิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [17:04:45]
เยี่ยมชม : 134
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) วันแรก ช่วงที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:58:48]
เยี่ยมชม : 155
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 เรื่อง Hansel and Gretel
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:33:44]
เยี่ยมชม : 124
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดคณะกรรมการติดตามตรวจสอบเเละประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:01:23]
เยี่ยมชม : 49
กิจกรรม : กิจกรรมความรู้ในนาข้าวปี2558 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
โรงเรียน : อำนาจเจริญวิทยาคม
วันเวลา : 12 ก.พ.2559 [12:08:40]
เยี่ยมชม : 128
กิจกรรม : ละคร เรื่อง ข้ามกาลเวลา โดย ม.5/3
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:30:57]
เยี่ยมชม : 151
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุม Thailand-Australia Partnering Project ช่วงที่ 2
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:11:08]
เยี่ยมชม : 31
กิจกรรม : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาตรฐานต้านยาเสพติด ปี 2558
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน
วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [15:58:40]
เยี่ยมชม : 202
กิจกรรม : VTR ครูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2558
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:20:12]
เยี่ยมชม : 120
กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
วันเวลา : 23 ส.ค.2559 [13:45:26]
เยี่ยมชม : 61
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมการขับเคลื่อนกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [10:05:46]
เยี่ยมชม : 237
กิจกรรม : เรื่อง เทคโนโลยีบนวิถีชุมชนเมือง โดย ม.5/1
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:50:54]
เยี่ยมชม : 187
กิจกรรม : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:02:54]
เยี่ยมชม : 51
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
วันเวลา : 5 ธ.ค.2558 [13:29:14]
เยี่ยมชม : 161
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) รุ่นที่ 2 วันแรก ช่วงที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ วันที่ 13 - 14 กันยายน 2558 หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [16:07:58]
เยี่ยมชม : 196
กิจกรรม : การประกวดกองเชียร์สีแดง นารีนุกูลเกมส์ 2015 24 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:51:32]
เยี่ยมชม : 134
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/12 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง แม่นาค
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [18:04:53]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site ตอน 3
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
วันเวลา : 24 ส.ค.2559 [11:52:05]
เยี่ยมชม : 65
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 6 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จุดที่ 2 วันที่ 27 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:56:46]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : Thailand - Australia Partnering Project at Narinukun School 18-19 july 2016
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:42:03]
เยี่ยมชม : 26
กิจกรรม : โรงเรียนวิจิตราพิทยา จัดการประกวดชุดรีไซเคิล ระดับชั้น ม.ต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
วันเวลา : 25 ส.ค.2558 [16:30:12]
เยี่ยมชม : 229
กิจกรรม : ช่วงที่ 1 ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:31:34]
เยี่ยมชม : 184
กิจกรรม : ละคร เรื่อง สังข์ทอง ตอน รจนาเลือกคู่ โดยคณะสีเฟื่องฟ้า กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 14 ส.ค.2558 [11:11:22]
เยี่ยมชม : 179
กิจกรรม : VTR มุทิตาคารวะ ๒๕๕๙ "ศรัทธาในรอยทาง วันวานร่วมฟันฝ่า วันข้างหน้าใจผูกพัน" โรงเรียนนารีนุกูล ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:36:57]
เยี่ยมชม : 30
กิจกรรม : 600112 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพสมาชิกชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ปี2560 วันที่2
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
วันเวลา : 11 ก.พ.2560 [14:42:01]
เยี่ยมชม : 30
กิจกรรม : พิธีมอบบ้านแก่นักเรียน โครงการคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. วันที่ 15 มีนาคม 2559
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
วันเวลา : 24 มี.ค.2559 [13:32:42]
เยี่ยมชม : 59
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ช่วงที่ 1 โรงเรียนนารีนุกูล ประจำปี 2559 วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:33:32]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : งานผูกพันวันเก่าคืนสู่เหย้าชาวฟ้าเเดง 10เมาษายน 2559
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:31:20]
เยี่ยมชม : 51
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 5 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จุดที่ 2 วันที่ 26 - 28 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:53:45]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด คณะศึกษาดูงานโครงการ DLIT สพม.29 จาก สพป.ชุมพร เขต1
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:28:56]
เยี่ยมชม : 130
กิจกรรม : ละคร เรื่อง จันทโครบ โดย คณะสีจามจุรี(จิตรลดา) กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 14 ส.ค.2558 [11:11:51]
เยี่ยมชม : 232
กิจกรรม : ซ้อมใหญ่แปรอักษร เลข ๙ ถวายอาลัย "พ่อหลวง" โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:02:40]
เยี่ยมชม : 30
กิจกรรม : นักเรียน ม.6 เข้าร่วมติว ตามโครงการ หนึ่งใจ ติวให้น้อง 2015 ผ่านระบบถ่ายทอดสด โดย ม.อุบลราชธานี 26-27 สิงหาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:25:11]
เยี่ยมชม : 212
กิจกรรม : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:46:56]
เยี่ยมชม : 189
กิจกรรม : ตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษสอนโดยครูไทยตามโครงการ EIS โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:51:25]
เยี่ยมชม : 212
กิจกรรม : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 14 ส.ค.2558 [11:12:51]
เยี่ยมชม : 206
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประกวด แฟนซี รีไซเคิล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [11:33:45]
เยี่ยมชม : 189
กิจกรรม : ต้อนรับคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลภูมิหลังข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ขอย้ายดำรงตำแหน่งโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2558
โรงเรียน : นาจะหลวย
วันเวลา : 18 พ.ย.2558 [12:15:00]
เยี่ยมชม : 160
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/10 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง สโนไวท์
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [18:04:11]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวางแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2560 | สพม.29 [10/03/2560] ช่วงที่ 3 ณ หอประชุม 113ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:57:47]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : กองเชียร์สีฟ้า กีฬาภายใน ปี 2557 "115 ปี นารีนุกูลเกมส์"
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:04:41]
เยี่ยมชม : 237
กิจกรรม : เซิ้งหมากหิ่ง
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:34:03]
เยี่ยมชม : 232
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ DLIT สพม.29 ช่วงที่ 3
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:26:55]
เยี่ยมชม : 175
กิจกรรม : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียน : บุณฑริกวิทยาคาร
วันเวลา : 14 ส.ค.2558 [14:05:15]
เยี่ยมชม : 215
กิจกรรม : ติว O-net ม.3 part 1 วิชาวิทยาศาสตร์ สอนโดย ครูวิมลวรรณ พันธุ์อยู่
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:28:51]
เยี่ยมชม : 191
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด พิธีราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
วันเวลา : 25 พ.ย.2558 [09:13:22]
เยี่ยมชม : 180
กิจกรรม : ติว O-net ม.3 #3 ระบบสมการ 2 ตัวแปร ม.3 สอนโดย ครูภาณุพงศ์ บุตรภักดิ์
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:27:35]
เยี่ยมชม : 186
กิจกรรม : การแสดงฟ้อนรำ "ไตรอัตลักษณ์ราษฎร์ภักดีจักรีวงศ์"
โรงเรียน : นาจะหลวย
วันเวลา : 18 พ.ย.2558 [12:16:59]
เยี่ยมชม : 165
กิจกรรม : กิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
วันเวลา : 13 ส.ค.2559 [12:56:41]
เยี่ยมชม : 55
กิจกรรม : คัดเลือก นศท.
โรงเรียน : โขงเจียมวิทยาคม
วันเวลา : 30 ก.ค.2559 [13:47:46]
เยี่ยมชม : 85
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT วันที่สาม เช้า จาก จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 1 วันที่ 2-8 สิงหาคม 2558
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:15:49]
เยี่ยมชม : 162
กิจกรรม : การแสดงต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เซิ้ง "สาวเผ่ากุลา"
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [13:24:43]
เยี่ยมชม : 241
กิจกรรม : ซ้อมใหญ่แปรอักษร เลข ๙ ถวายอาลัย "พ่อหลวง"ครั้งที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:04:53]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนนารีนุกูล ปี2559 ณ หอประชุม 113 ปีนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:05:16]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : กิจกรรมร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอเขมราฐ พ.ศ.2558
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม
วันเวลา : 10 ส.ค.2558 [11:05:58]
เยี่ยมชม : 197
กิจกรรม : กองเชียร์คณะหลวงวิสันฑ์ (สีเขียว) " 117 ปี นารีนุกูลเกมส์ "59 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:17:27]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : VTR นำเสนอโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:53:00]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : แห่เทียนพรรษา2558 "บุญผะเหวด" โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ขบวนที่ 4 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน
วันเวลา : 6 ส.ค.2558 [07:49:25]
เยี่ยมชม : 184
กิจกรรม : การประกวดกองเชียร์สีฟ้า นารีนุกูลเกมส์ 2015 24 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:55:00]
เยี่ยมชม : 126
กิจกรรม : โครงการค่ายสัมมนาภาษาไทย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง โสต2 โรงเรียนเดชอุดม
โรงเรียน : เดชอุดม
วันเวลา : 31 ก.ค.2558 [16:59:13]
เยี่ยมชม : 221
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/14 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง Forzen
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [18:06:12]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : พิธีเปิดโครงปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 14 ส.ค.2558 [11:13:28]
เยี่ยมชม : 178
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดพิธีต้อนรับ " ผอ.พิชิต กะมณี" 11 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:59:39]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 2 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จุดที่ 2 วันที่ 26 - 28 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องบอลลูม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:46:44]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : กองเชียร์สีเขียว กีฬาภายใน ปี 2557 "115 ปี นารีนุกูลเกมส์"
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:12:07]
เยี่ยมชม : 249
กิจกรรม : โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียน : โรงเรียนพังเคนพิทยา
วันเวลา : 19 ก.ย.2559 [15:52:14]
เยี่ยมชม : 51
กิจกรรม : แฟชันรีไซเคิล คณะสีเฟื่องฟ้า
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:55:35]
เยี่ยมชม : 173
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดผ้าป่าสามัคคีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:58:16]
เยี่ยมชม : 143
กิจกรรม : วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ชนะเลิศ ระดับชาติ ประเภท ข การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
วันเวลา : 1 ก.พ.2559 [07:11:23]
เยี่ยมชม : 129
กิจกรรม : โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบร่วมเดิน รณรงค์ 7 สิงหาคม 2559 ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:09:43]
เยี่ยมชม : 48
กิจกรรม : การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:56:10]
เยี่ยมชม : 177
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/13 เรื่อง Into the wood
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:49:33]
เยี่ยมชม : 93
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ โดยคุณครูกาญจนา วงศ์ไชยา และคณะ ศูนย์พัฒนาที่ 3 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
โรงเรียน : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
วันเวลา : 6 ต.ค.2558 [15:05:01]
เยี่ยมชม : 196
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/13 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง กำเนิดพระเยซูคริสต์
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [18:05:35]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : คณะครู นักเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา ร่วมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน 2558 ที่วัดผาสุการาม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
วันเวลา : 10 ส.ค.2558 [20:48:47]
เยี่ยมชม : 187
กิจกรรม : กองเชียร์คณะพระญาณ (สีน้ำเงิน) " 117 ปี นารีนุกูล เกมส์ " 59 โรงเรียนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:14:25]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย DLIT
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
วันเวลา : 16 ต.ค.2558 [09:44:10]
เยี่ยมชม : 213
กิจกรรม : การดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการภาค 9 (8 สิงหาคม 2558)
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
วันเวลา : 16 ก.ย.2558 [08:55:52]
เยี่ยมชม : 178
กิจกรรม : ละคร เรื่อง นวัตกรรมแห่งความพอเพียง โดย ม.5/6
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:32:18]
เยี่ยมชม : 233
กิจกรรม : ช่วงที่ 4 ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:36:35]
เยี่ยมชม : 125
กิจกรรม : โรงเรียนปทุมพิทยาคมร่วมกับวัดแจ้ง ฟ้อนรำงานแห่เทียนเข้าพรรษาปี58 006
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
วันเวลา : 2 ส.ค.2558 [10:32:16]
เยี่ยมชม : 220
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/4 เรื่อง Jack and The Beanstalk
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:35:56]
เยี่ยมชม : 103
กิจกรรม : กีฬาประเพณี นารี - เบ็ญจะมะ 2557 เชียร์หลีดเดอร์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:41:12]
เยี่ยมชม : 222
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การอบรมขยายผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน(DLIT) แก่บุคลากรโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โดยทีมงาน DLIT โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
โรงเรียน : โดมประดิษฐ์วิทยา
วันเวลา : 7 ต.ค.2558 [17:20:43]
เยี่ยมชม : 192
กิจกรรม : พิธีถวายสัตยาธิษฐาน ไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 – 12 สิงหาคม 2558
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม
วันเวลา : 10 ส.ค.2558 [11:14:40]
เยี่ยมชม : 216
กิจกรรม : กิจกรรมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2558
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
วันเวลา : 7 ก.ย.2558 [19:30:19]
เยี่ยมชม : 227
กิจกรรม : The Musical ขุนช้างขุนแผน ตอน"พลายแก้วแต่งงานกับนางพิม"
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [08:45:22]
เยี่ยมชม : 249
กิจกรรม : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเเผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8 มีนาคม 2559
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:44:28]
เยี่ยมชม : 53
กิจกรรม : การแข่งขันบาสเก็ตบอลรายการ sponsor basketball thailand championship 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบชิงชนะเลิศ 1
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
วันเวลา : 16 ก.ย.2558 [09:02:21]
เยี่ยมชม : 186
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:09:22]
เยี่ยมชม : 171
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:20:34]
เยี่ยมชม : 48
กิจกรรม : กิจกรรมทบทวนความรู้และติวเข้มให้นักเรียนชั้นม. 6 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม วิชาฟิสิกส์ ติวโดย ครูธีวิน สุภาพิมพ์ วันอังคารที่ 12 มกราคม 2558
โรงเรียน : โนนกุงวิทยาคม
วันเวลา : 12 ม.ค.2559 [11:56:19]
เยี่ยมชม : 153
กิจกรรม : กองเชียร์สีน้ำเงิน กีฬาภายใน ปี 2557 "115 ปี นารีนุกูลเกมส์"
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:14:05]
เยี่ยมชม : 237
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
โรงเรียน : สหธาตุศึกษา
วันเวลา : 4 ต.ค.2558 [19:30:07]
เยี่ยมชม : 188
กิจกรรม : อบรมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความท้าทายในอนาคต
โรงเรียน : เขื่องในพิทยาคาร
วันเวลา : 21 ก.ย.2558 [11:27:23]
เยี่ยมชม : 192
กิจกรรม : กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียน : มัธยมตระการพืชผล
วันเวลา : 12 ก.ย.2559 [19:45:17]
เยี่ยมชม : 48
กิจกรรม : การแข่งขัน cheerleader กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29 เมื่อ 18 ธันวาคม 2558 คณะราชพฤกษ์ 2
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 22 ธ.ค.2558 [13:37:51]
เยี่ยมชม : 151
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด คณะศึกษาดูงานรองผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 2 กันยายน 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:20:18]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/12 เรื่อง Beauty and the Beast
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:40:49]
เยี่ยมชม : 119
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวางแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2560 | สพม.29 [10/03/2560] ช่วงที่ 1 ณ หอประชุม 113ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:53:04]
เยี่ยมชม : 30
กิจกรรม : ละครเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดย ม.5/4
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:33:25]
เยี่ยมชม : 201
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด (ช่วงเช้า) การอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยี ICT ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (รุ่นที่ 3-4 ) วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณหอประชุม 113 ปี นารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:47:03]
เยี่ยมชม : 131
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/7 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง เงือกน้อยผจญภัย
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [18:03:31]
เยี่ยมชม : 31
กิจกรรม : สืบสานรักษ์ภาษา กราบบูชาบรมครู (วันภาษาไทย)
โรงเรียน : โรงเรียนพังเคนพิทยา
วันเวลา : 19 ก.ย.2559 [15:40:30]
เยี่ยมชม : 46
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT รุ่นที่ 2 วันที่หนึ่ง บ่าย จาก จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 2 วันที่ 9-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:22:09]
เยี่ยมชม : 181
กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม (21 สิงหาคม 2558)
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม
วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [12:18:47]
เยี่ยมชม : 178
กิจกรรม : สัปดาห์วันแม่หัวตะพาน 58
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม
วันเวลา : 25 ก.ย.2558 [12:26:27]
เยี่ยมชม : 171
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ DLIT สพม.29 ช่วงที่ 2
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:25:37]
เยี่ยมชม : 128
กิจกรรม : ช่วงที่ 3 ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:34:28]
เยี่ยมชม : 204
กิจกรรม : ติว O-net ม.3 #2 ระบบสมการ 2 ตัวแปร ม.3 สอนโดย ครูภาณุพงศ์ บุตรภักดิ์
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:27:09]
เยี่ยมชม : 182
กิจกรรม : มุทิตา คารวะ ครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนนารีนุกูล ปี 2557
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [08:49:30]
เยี่ยมชม : 246
กิจกรรม : ช่วงที่ 1 ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:30:47]
เยี่ยมชม : 124
กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 18 มิถุนายน 2559
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:24:18]
เยี่ยมชม : 47
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแก­นนำการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ช่วงที่ 2 โรงเรียนนารีนุกูล ประจำปี 2559 วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:36:10]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง Romeo and Juliet
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:59:59]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : สัปดาห์ห้องสมุด
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
วันเวลา : 11 ก.ย.2558 [11:42:57]
เยี่ยมชม : 192
กิจกรรม : ขบวนรำแห่เทียนเข้าพรรษา 2558 "ฟ้อนหมากตูมกา"
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 31 ก.ค.2558 [18:39:53]
เยี่ยมชม : 204
กิจกรรม : การประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-net ประจำปี 2558 สพม.29
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
วันเวลา : 3 มี.ค.2559 [10:06:17]
เยี่ยมชม : 139
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT วันที่สอง เช้า
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:12:54]
เยี่ยมชม : 217
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 6 ( หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นนักเรียน ) การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:39:06]
เยี่ยมชม : 125
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) วันแรก ช่วงที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:57:00]
เยี่ยมชม : 196
กิจกรรม : โรงเรียนวิจิตราพิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
วันเวลา : 15 ส.ค.2558 [07:04:26]
เยี่ยมชม : 183
กิจกรรม : ละครอิเหนา กิจกรรมวันภาษาไทย 2016
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:06:09]
เยี่ยมชม : 56
กิจกรรม : 600113 พรรคเบอร์4 หาเสียงหน้าเสาธง
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
วันเวลา : 14 ก.พ.2560 [13:44:49]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : การแข่งขัน cheerleader กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29 เมื่อ 18 ธันวาคม 2558 คณะราชพฤกษ์
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 22 ธ.ค.2558 [13:32:23]
เยี่ยมชม : 136
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น ตามโครงการ "มารยาทงาม นามนารีนุกูล"
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [11:39:03]
เยี่ยมชม : 181
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ Video Conference" (ช่วงบ่าย)
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:55:14]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ณ สนามวอลเลย์บอล โรงเรียนปทุมพิทยาคม ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 (2)
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
วันเวลา : 28 ส.ค.2559 [03:01:01]
เยี่ยมชม : 56
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพให้มีความเข้มแข็ง วันสองภาคบ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2559 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:18:16]
เยี่ยมชม : 31
กิจกรรม : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม.29 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [10:05:21]
เยี่ยมชม : 53
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเนื่องในงานวันครู สพม.29 ประจำปี 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [17:08:15]
เยี่ยมชม : 140
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/1 เรื่อง Little and The Beanstalk
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:39:17]
เยี่ยมชม : 102
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุมบุคลากร เพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:48:28]
เยี่ยมชม : 30
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) วันแรก ช่วงที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:39:20]
เยี่ยมชม : 247
กิจกรรม : การเรียนการสอน รายวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สภาพทั่วไปของทวีปแอฟริกา โดยคุณครูณัติกาญจน์ นามรัตน์
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
วันเวลา : 16 มิ.ย.2559 [09:03:37]
เยี่ยมชม : 57
กิจกรรม : พิธีถวายบังคมและถวายตัวของนักเรียนโรงเรียนเบญจะมะมหาราช
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
วันเวลา : 22 ก.ค.2558 [00:13:47]
เยี่ยมชม : 233
กิจกรรม : ละคร เรื่อง ฝนหลวงพระราชทาน โดย ม.5/2
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:49:35]
เยี่ยมชม : 192
กิจกรรม : งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนวิจิตราพิทยา 18 ก.ย. 2558 ณ ห้องประชุมวิจิตรา
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
วันเวลา : 1 ต.ค.2558 [17:00:55]
เยี่ยมชม : 168
กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา โดย ครูทองคำ มากมี
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
วันเวลา : 7 ต.ค.2559 [16:25:24]
เยี่ยมชม : 38
กิจกรรม : มอบนโยบาย DLIT โรงเรียนวิจิตราพิทยา 29/10/58
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
วันเวลา : 10 พ.ย.2558 [15:11:27]
เยี่ยมชม : 157
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง Family
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [18:01:33]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558 # เพลงเมดเล่ย์มัน ๆ โดยวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพนาศึกษา
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:23:50]
เยี่ยมชม : 178
กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558 # เพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแค่เริ่มต้น วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนพนาศึกษา
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:22:02]
เยี่ยมชม : 172
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุมอบรมปฏิบัติการการอัพเกรดและการใช้งานระบบ SmartArea, SmartSchool สพม.29 ช่วงที่ 2
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:29:14]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้­วยเทคโนโลยี DLIT วันที่สาม บ่าย จาก จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 1 วันที่ 2-8 สิงหาคม 2558
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:18:02]
เยี่ยมชม : 167
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด กิจกรรมส่งเสริมการออม โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [17:02:35]
เยี่ยมชม : 122
กิจกรรม : ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการ DLIT โรงเรียนเดชอุดม
โรงเรียน : เดชอุดม
วันเวลา : 20 มี.ค.2559 [19:08:26]
เยี่ยมชม : 62
กิจกรรม : กิจกรรมวันภาษาไทย : สืบสานตำนานสุนทรภู่ สู่อาเซียน ถอดบทเรียนภาษาไทย
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
วันเวลา : 1 ส.ค.2559 [17:13:29]
เยี่ยมชม : 88
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 7 ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร รอง ผอ.ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษ การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จุดที่ 2 วันที่ 28 ก
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:58:58]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวางแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2560 | สพม.29 [09/03/2560] ช่วงที่ 2 ณ หอประชุม 113ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:51:40]
เยี่ยมชม : 31
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุมอบรมปฏิบัติการการอัพเกรดและการใช้งานระบบ SmartArea, SmartSchool สพม.29
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:27:27]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : อาเซียนเดย์ พว.
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม
วันเวลา : 25 ก.ย.2558 [12:23:41]
เยี่ยมชม : 175
กิจกรรม : พสกนิกรชาวจังหวัดอุบลฯรวมพลังร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามทุ่งศรีเมือง บรรเลงโดยวงออเคสตร้า โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:57:17]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/2 เรื่อง แม่นาค
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:53:17]
เยี่ยมชม : 146
กิจกรรม : มหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษ วคทส ครั้งที่ 5
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
วันเวลา : 11 ก.ย.2558 [08:57:00]
เยี่ยมชม : 173
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด (ช่วงบ่าย) การอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยี ICT ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (รุ่นที่ 3-4 ) วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณหอประชุม 113 ปี นารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:48:23]
เยี่ยมชม : 133
กิจกรรม : การประกวดกองเชียร์สีเขียว นารีนุกูลเกมส์ 2015 24 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:50:06]
เยี่ยมชม : 129
กิจกรรม : VTR นำเสนอเพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษโรงเรียนนารีนุกูล 2560 จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:23:29]
เยี่ยมชม : 32
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง หนูน้อยหมวกแดง
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [18:00:43]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการประเมินคุณภาพการศึกษาต้นสังกัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 23 ก.ค.2558 [21:45:34]
เยี่ยมชม : 227
กิจกรรม : การเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่ององค์ประกอบทางเคมีของ DNA โดยคุณครูอรุณี จันทร์หอม
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
วันเวลา : 10 มิ.ย.2559 [09:10:40]
เยี่ยมชม : 61
กิจกรรม : การนิเทศการสอนภายในโรงเรียน รายวิชา ศิลปะ เรื่อง ลัทธิทางทัศนศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 5 สอนโดย ครูพิมพ์แก้ว ตระกูลสุรำไพ ครู คศ. 1 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
วันเวลา : 8 ก.ย.2558 [18:06:22]
เยี่ยมชม : 207
กิจกรรม : ขบวนรำแห่เทียนเข้าพรรษาโรงเรียนนารีนุกูล ปี 2559 ชุดการแสดง ลำกลอนฟ้อนเทียน 20 กรกฏาคม 2559 ฝึกซ้อมโดย ครูจินตนา ทองแจ่ม ครูประดิษฐ์ แสงใส อำนวยการฝึกซ้อม ผอ.ประหยัด หลักรัตน์ บันทึกภาพ ครูธเนต สีตะริสุ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ ตัดต่อ ครูวีระวัฒน์ ผ
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:38:23]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : 600110 ห้องสมุดจัดกิจกรรมรักการอ่าน
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
วันเวลา : 11 ก.พ.2560 [14:38:29]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : บรรยายพิเศษการนำระบบ DLIT ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา โดย ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ( อุบลราชธานี - อำนาจเจริฐ )
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 10 ส.ค.2558 [13:53:31]
เยี่ยมชม : 213
กิจกรรม : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนเขมราฐพิทยา­คม ประจำปี 2558 จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ และโรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม
วันเวลา : 16 ก.ค.2558 [14:36:31]
เยี่ยมชม : 242
กิจกรรม : การประกวดกองเชียร์สีเหลือง นารีนุกูลเกมส์ 2015 24 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:53:19]
เยี่ยมชม : 124
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด "ครูตู้สัญจร" เฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:02:20]
เยี่ยมชม : 26
กิจกรรม : สัปดาห์วิทยาศาสตร์ #ร้องเพลงสากล2
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:28:56]
เยี่ยมชม : 156
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 10 ( หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ ) การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนา
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:44:55]
เยี่ยมชม : 140
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 1 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จุดที่ 2 วันที่ 26 - 28 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องบอลลูม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:44:47]
เยี่ยมชม : 33
กิจกรรม : กิจกรรมประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียน : หกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [16:16:34]
เยี่ยมชม : 221
กิจกรรม : รวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียน : โขงเจียมวิทยาคม
วันเวลา : 4 ม.ค.2560 [11:30:43]
เยี่ยมชม : 36
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดพิธีเปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่น 2016 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:10:26]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด asean day ลือคำหาญวารินชำราบ
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:04:49]
เยี่ยมชม : 53
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/5 เรื่อง Little Mermaid
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:46:04]
เยี่ยมชม : 136
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:11:00]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : แสดงความยินดีนักเรียนพระราชทานระดับประเทศ นางสาวกวินนา คูณเลสา
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
วันเวลา : 15 ส.ค.2558 [07:26:31]
เยี่ยมชม : 221
กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสร้างโดมอเนกประสงค์
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2558 [14:11:22]
เยี่ยมชม : 196
กิจกรรม : การประกวดกองเชียร์สีน้ำเงิน นารีนุกูลเกมส์ 2015 24 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:58:15]
เยี่ยมชม : 142
กิจกรรม : พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12สิงหามหาราชินี
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 14 ส.ค.2558 [11:13:10]
เยี่ยมชม : 212
กิจกรรม : การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ณ สนามวอลเลย์บอล โรงเรียนปทุมพิทยาคม ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 (1)
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
วันเวลา : 28 ส.ค.2559 [02:59:27]
เยี่ยมชม : 52
กิจกรรม : โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ แห่เทียนพรรษา 2559
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:12:22]
เยี่ยมชม : 50
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด พิธีเปิดการแข่งขันว่ายน้ำ นารีนุกูลสปริ๊นท์ 2558
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [10:02:12]
เยี่ยมชม : 205
กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 14 ส.ค.2558 [11:12:31]
เยี่ยมชม : 178
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 8 ( หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ) การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โ
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:42:24]
เยี่ยมชม : 130
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล "นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครู" โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ขอบคุณสัญญาณถ่ายทอดสด จากช่อง ETV
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:30:34]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด Present โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา รร.ลือคำหาญวารินชำราบเเละ รร.สิรินธรวิทยานุสรณ์
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [21:59:42]
เยี่ยมชม : 50
กิจกรรม : สอบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.6/1
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:24:21]
เยี่ยมชม : 232
กิจกรรม : โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายในประจำปี 2558 ระหว่าง วันที่ 28-30 ธ.ค. 2558 โดยมีการจัดพิธีเปิดในวันที่ 30 ธ.ค. 2558 โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็
โรงเรียน : กุดข้าวปุ้นวิทยา
วันเวลา : 9 ก.พ.2559 [10:09:41]
เยี่ยมชม : 131
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) รุ่นที่ 1 วันสอง ช่วงที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [16:00:17]
เยี่ยมชม : 188
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด งาน ๑๑๖ ปี นารีนุกูล มุทิตาคารวะ ๒๕๕๙ "ศรัทธาในรอยทาง" "วันวานร่วมฟันฝ่า วันข้างหน้าใจผูกพัน" ช่วงเย็น ณ หอประชุม ๑๑๓ ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:41:30]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 สหวิทยาเขต 5 สพม.29 โรงเรียนวิจิตราพิทยา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
วันเวลา : 28 ต.ค.2558 [16:36:19]
เยี่ยมชม : 191
กิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 14 ส.ค.2558 [11:12:12]
เยี่ยมชม : 205
กิจกรรม : ละคร เรื่อง พระสุธน มโนราห์ ตอน มโนราบูชายัญ โดยคณะสีราชพฤกษ์ กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 โรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 14 ส.ค.2558 [11:10:34]
เยี่ยมชม : 196
กิจกรรม : ถวายภัตตาหาร ทำบุญเลี้ยงพระ
โรงเรียน : วารินชำราบ
วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [14:10:12]
เยี่ยมชม : 179
กิจกรรม : ช่วงที่ 2 ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:32:22]
เยี่ยมชม : 160
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การอบรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:59:40]
เยี่ยมชม : 225
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 ช่วงบ่าย วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:13:02]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/16-17 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล เรื่องซินเดอเรลล่า
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [18:07:23]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด Narinukun Professional Learning and Skills 2016 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:07:45]
เยี่ยมชม : 30
กิจกรรม : แฟชั่นรีไซเคิล คณะสีราชพฤกษ์
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:51:58]
เยี่ยมชม : 175
กิจกรรม : ขบวนพาเหรดกีฬาภายในโรงเรียนนารีนุกูล ปี 2557
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [08:56:59]
เยี่ยมชม : 224
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง มนต์รักบ้านนา
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [18:02:53]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : วันภาษาไทย โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 27/07/58
โรงเรียน : นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
วันเวลา : 3 ส.ค.2558 [11:13:03]
เยี่ยมชม : 213
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ Video Conference"
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:53:57]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม.29 ครั้งที่ 1/2559
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [09:57:08]
เยี่ยมชม : 47
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแก­นนำการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ช่วงที่ 3 โรงเรียนนารีนุกูล ประจำปี 2559 วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:38:17]
เยี่ยมชม : 31
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) รุ่นที่ 2 วันแรก ช่วงที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ วันที่ 13 - 14 กันยายน 2558 หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [16:10:27]
เยี่ยมชม : 181
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ DLIT สพม.29 ช่วงที่ 1
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:24:02]
เยี่ยมชม : 143
กิจกรรม : เชียร์หลีดเดอร์โรงเรียนนารีนุกูล กีฬาประเพณี เบ็ญ-นารี ครั้งที่ 13
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:59:46]
เยี่ยมชม : 119
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวางแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2560 | สพม.29 [10/03/2560] ช่วงที่ 2 ณ หอประชุม 113ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:54:35]
เยี่ยมชม : 25
กิจกรรม : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
วันเวลา : 10 ส.ค.2558 [06:16:30]
เยี่ยมชม : 212
กิจกรรม : ติว O-net ม.3
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 19 ส.ค.2558 [10:36:59]
เยี่ยมชม : 268
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 4 การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จุดที่ 2 วันที่ 26 - 28 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [15:51:11]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : ติว O-net ม.3 part 2 วิชาวิทยาศาสตร์ สอนโดย ครูวิมลวรรณ พันธุ์อยู่
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:29:23]
เยี่ยมชม : 210
กิจกรรม : 580924 25 ผอ สำเร็จ ครูอลงกต ครูวรรณมณี และครูอรทัย กล่าวอำลาเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ที่หน้าเสาธง
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
วันเวลา : 5 ต.ค.2558 [10:54:41]
เยี่ยมชม : 186
กิจกรรม : กองเชียร์คณะราชกิจ (สีม่วง) "117 ปี นารีนุกูลเกมส์"59 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:13:09]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : ตลาดความรู้วิทยาศาสตร์ 2559
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:11:08]
เยี่ยมชม : 50
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/3 เรื่อง Snow White
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:54:56]
เยี่ยมชม : 128
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/15 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนารีนุกูล เรื่อง Beauty and The Beast
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [18:06:46]
เยี่ยมชม : 30
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT วันที่สอง บ่าย จาก จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 1 วันที่ 2-8 สิงหาคม 2558
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:14:15]
เยี่ยมชม : 210
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนางานแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพให้มีความเข้มแข็ง วันแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 วันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2559 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:16:05]
เยี่ยมชม : 30
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) รุ่นที่ 1 วันสอง ช่วงที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [16:01:35]
เยี่ยมชม : 215
กิจกรรม : การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสัญลักษณ์นิวเคลียร์ สอนโดยครูเกรียงไกรสายป้อง
โรงเรียน : ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
วันเวลา : 7 ม.ค.2559 [22:31:40]
เยี่ยมชม : 158
กิจกรรม : โรงเรียนวิจิตราพิทยารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ วันที่ 27 สิงหาคม 2558
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
วันเวลา : 1 ก.ย.2558 [16:17:30]
เยี่ยมชม : 184
กิจกรรม : ติว O-net ม.3 part 3 วิชาวิทยาศาสตร์ สอนโดย ครูวิมลวรรณ พันธุ์อยู่
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 4 ก.ย.2558 [11:30:24]
เยี่ยมชม : 186
กิจกรรม : พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับสหวิทยาเขต 6
โรงเรียน : เดชอุดม
วันเวลา : 13 พ.ย.2558 [19:01:16]
เยี่ยมชม : 156
กิจกรรม : การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
วันเวลา : 9 ก.ย.2558 [12:11:43]
เยี่ยมชม : 186
กิจกรรม : วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยเทิดไท้องค์ราชัน
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:07:32]
เยี่ยมชม : 45
กิจกรรม : OBECQA หัวตะพานวิทยาคม ตอน 1
โรงเรียน : หัวตะพานวิทยาคม
วันเวลา : 25 ก.ย.2558 [12:28:12]
เยี่ยมชม : 185
กิจกรรม : เปิดบ้านวิชาการ 2016 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
โรงเรียน : ดอนมดแดงวิทยาคม
วันเวลา : 25 มี.ค.2559 [12:03:50]
เยี่ยมชม : 84
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย ตามโครงการ "มารยาทงาม นามนารีนุกูล"
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [11:42:47]
เยี่ยมชม : 179
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:25:23]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : ประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน : โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
วันเวลา : 1 ก.ย.2559 [09:45:49]
เยี่ยมชม : 61
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) วันแรก ช่วงที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:55:53]
เยี่ยมชม : 188
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/15 เรื่อง Sadako
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:44:25]
เยี่ยมชม : 145
กิจกรรม : เทิดบรมครู เชิดชูภาษาไทย กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2558 [14:07:58]
เยี่ยมชม : 171
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด กิจกรรม "ภาษาสื่อรัก" โครงการแข่งขันทักษะและนำเสนอผลงานภาษาต่างประเทศที่ 2
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:42:00]
เยี่ยมชม : 31
กิจกรรม : ถ่ายทดสด พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2558
โรงเรียน : โพธิ์ไทรพิทยาคาร
วันเวลา : 29 ธ.ค.2558 [10:44:02]
เยี่ยมชม : 143
กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1
โรงเรียน : วิจิตราพิทยา
วันเวลา : 10 ส.ค.2558 [06:17:39]
เยี่ยมชม : 213
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT รุ่นที่ 2 วันที่หนึ่ง เช้า จาก จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 2 วันที่ 9-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:20:35]
เยี่ยมชม : 170
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวางแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2560 | สพม.29 [09/03/2560] ช่วงที่ 1 ณ หอประชุม 113ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:50:13]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 7 ( หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ) การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องป
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:40:59]
เยี่ยมชม : 148
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด Lab Schools Festival : Towards World Class Education และคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ กันยายน 2559 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็น
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [16:23:16]
เยี่ยมชม : 30
กิจกรรม : ประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 01
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
วันเวลา : 6 ส.ค.2558 [09:33:48]
เยี่ยมชม : 184
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/11 เรื่อง Cinderella
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:42:54]
เยี่ยมชม : 118
กิจกรรม : โครงการอบรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา หลักสูตรอาสายุวกาชาดพื้นฐาน วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
โรงเรียน : ม่วงสามสิบอัมพวัน
วันเวลา : 28 ก.ค.2558 [09:56:22]
เยี่ยมชม : 212
กิจกรรม : กองเชียร์สีแดง กีฬาภายใน ปี 2557 "115 ปี นารีนุกูลเกมส์"
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:01:20]
เยี่ยมชม : 215
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ปฐมนิเทศ ม.1 ม.4 (3 พฤษภาคม 2559 )
โรงเรียน : ลือคำหาญวารินชำราบ
วันเวลา : 13 ก.ย.2559 [22:29:40]
เยี่ยมชม : 52
กิจกรรม : วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียน : โรงเรียนพังเคนพิทยา
วันเวลา : 19 ก.ย.2559 [15:45:12]
เยี่ยมชม : 47
กิจกรรม : การแข่งขัน cheerleader กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพนาศึกษา เมื่อ 18 ธันวาคม 2558 คณะจามจุรีจิตรลดา
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 22 ธ.ค.2558 [13:31:16]
เยี่ยมชม : 143
กิจกรรม : ช่วงที่ 2 ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:32:52]
เยี่ยมชม : 201
กิจกรรม : การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านการแสดงละคร ม.6/9 เรื่อง Forzen
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 10 มี.ค.2559 [10:47:56]
เยี่ยมชม : 107
กิจกรรม : สอบการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.6/7
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [09:26:26]
เยี่ยมชม : 210
กิจกรรม : 600112 พรรคเบอร์3 หาเสียงหน้าเสาธง
โรงเรียน : ปทุมพิทยาคม
วันเวลา : 14 ก.พ.2560 [13:43:37]
เยี่ยมชม : 28
กิจกรรม : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "รวงผึ้งเกมส์" ครั้งที่ 15
โรงเรียน : เดชอุดม
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [20:45:15]
เยี่ยมชม : 130
กิจกรรม : ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 19 ส.ค 58 ณ. ห้องโสต2 รร.เดชอุดม
โรงเรียน : เดชอุดม
วันเวลา : 20 ส.ค.2558 [07:09:37]
เยี่ยมชม : 186
กิจกรรม : โครงการอบรมการป้องกันโรคเอดส์
โรงเรียน : นาส่วงวิทยา
วันเวลา : 24 พ.ย.2558 [10:51:55]
เยี่ยมชม : 163
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT รุ่นที่ 2 วันที่ห้า บ่าย จาก จุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 2 วันที่ 9-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [15:26:56]
เยี่ยมชม : 176
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการประชุมรองผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 29 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 8-9 กันยายน 2558 (ภาคเช้า)
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม
วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [10:41:02]
เยี่ยมชม : 188
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) รุ่นที่ 1 วันสอง ช่วงที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [16:04:26]
เยี่ยมชม : 178
กิจกรรม : ถ่ายทอดสดการอบรมขยายผล โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) รุ่นที่ 2 วันแรก ช่วงที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ณ วันที่ 13 - 14 กันยายน 2558 หอประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราขธานี
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ก.ย.2558 [16:09:17]
เยี่ยมชม : 178
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแก­นนำการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ช่วงที่ 5 โรงเรียนนารีนุกูล ประจำปี 2559 วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:42:27]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : ขบวนพาเหรดกีฬาภายใน นารีนุกูลเกมส์ 2015 24 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [17:00:40]
เยี่ยมชม : 141
กิจกรรม : แฟชันรีไซเคิล คณะสีจามจุรี(จิตรลดา)
โรงเรียน : พนาศึกษา
วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [11:53:37]
เยี่ยมชม : 198
กิจกรรม : กิจกรรมร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอเขมราฐ พ.ศ.2558
โรงเรียน : เขมราฐพิทยาคม
วันเวลา : 15 ก.ย.2558 [12:24:31]
เยี่ยมชม : 209
กิจกรรม : ถ่ายทอดสด ช่วงที่ 9 ( หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นการดำเนินงาน ) การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) สำหรับบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรน
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 19 ม.ค.2559 [16:43:47]
เยี่ยมชม : 155
กิจกรรม : ศูนย์ฝึก นศท. ปีการศึกษา 2559 จาก 8 โรงเรียน 4 อำเภอ จำนวน 500 นาย
โรงเรียน : โขงเจียมวิทยาคม
วันเวลา : 30 ก.ค.2559 [15:21:35]
เยี่ยมชม : 83
กิจกรรม : กองเชียร์คณะดรุณการ (สีเหลือง) "117 ปี นารีนุกลเกมส์"59 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [17:16:10]
เยี่ยมชม : 29
กิจกรรม : การขับเคลื่อนนโยบาย dlit โรงเรียนเบ็ยจะมะมหาราช 10 สิงหาคม 2558
โรงเรียน : เบ็ญจะมะมหาราช
วันเวลา : 16 ก.ย.2558 [08:48:27]
เยี่ยมชม : 315
กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแก­นนำการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ช่วงที่ 6 โรงเรียนนารีนุกูล ประจำปี 2559 วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
โรงเรียน : นารีนุกูล
วันเวลา : 21 มี.ค.2560 [14:45:09]
เยี่ยมชม : 27
กิจกรรม : โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์
โรงเรียน : นาส่วงวิทยา
วันเวลา : 24 พ.ย.2558 [10:42:54]
เยี่ยมชม : 185
 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::