:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> กิจกรรมถ่ายทอดสดโรงเรียน : นารีนุกูล
โรงเรียนทั้งหมด
จำนวนกิจกรรม
คลิกชม
1 . สิรินธรวิทยานุสรณ์
0
2 . เบ็ญจะมะมหาราช
12
3 . นารีนุกูล
191
4 . ศรีปทุมพิทยาคาร
0
5 . ลือคำหาญวารินชำราบ
23
6 . ศรีเมืองวิทยาคาร
0
7 . โพธิ์ไทรพิทยาคาร
12
8 . สำโรงวิทยาคาร
0
9 . วารินชำราบ
3
10 . หกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี
1
11 . นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
1
12 . น้ำยืนวิทยา
0
13 . นาจะหลวย
4
14 . เดชอุดม
9
15 . เขมราฐพิทยาคม
8
16 . มัธยมตระการพืชผล
2
17 . ม่วงสามสิบอัมพวัน
4
18 . เขื่องในพิทยาคาร
1
19 . อำนาจเจริญ
0
20 . หัวตะพานวิทยาคม
5
21 . เสนางคนิคม
0
22 . ปทุมราชวงศา
0
23 . พนาศึกษา
37
24 . ลืออำนาจวิทยาคม
0
25 . ชานุมานวิทยาคม
0
26 . บุณฑริกวิทยาคาร
2
27 . ปทุมพิทยาคม
13
28 . วิจิตราพิทยา
16
29 . สหธาตุศึกษา
1
30 . คึมใหญ่วิทยา
0
31 . นาเวียงจุลดิศวิทยา
0
32 . มัธยมแมด
0
33 . ตาลสุมพัฒนา
0
34 . เชียงแก้ววิทยาคม
0
35 . สว่างวีระวงศ์
0
36 . ดอนมดแดงวิทยาคม
5
37 . เอือดใหญ่พิทยา
0
38 . ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
2
39 . ทุ่งศรีอุดม
0
40 . ดงสว่างวิทยา
0
41 . โดมประดิษฐ์วิทยา
2
42 . นาโพธิ์วิทยา
0
43 . โนนกุงวิทยาคม
1
44 . โขงเจียมวิทยาคม
3
45 . ไผ่ใหญ่ศึกษา
0
46 . ศรีคูณวิทยบัลลังค์
0
47 . นาส่วงวิทยา
2
48 . อ่างศิลา
0
49 . นารีนุกูล2
0
50 . ห้วยขะยุงวิทยา
0
51 . อำนาจเจริญวิทยาคม
1
52 . กุดข้าวปุ้นวิทยา
4
53 . โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
0
54 . หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
0
55 . โรงเรียนพังเคนพิทยา
6
56 . โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
1
จำนวนทั้งหมด :
    372   กิจกรรม.
กองเชียร์สีเหลือง กีฬาภายใน ปี 2557 "115 ปี นารีนุกูลเกมส์"
โรงเรียน : นารีนุกูล วันเวลาที่เผยแพร่ : 27 ก.ค.2558 [09:10:26]
อ่าน : 228

ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน Social Network : Facebook
 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::