:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> คลังสื่อการสอน : ประเภท PowerPoint 
เรื่อง : การสร้างตารางค่าความจริงของประพจน์ (26)
ชั้น : ม.4 วิชา : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
เรื่อง : การเขียนย่อความ (347)
ชั้น : ม.2 วิชา : ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
เรื่อง : มารยาทชาวพุทธ (295)
ชั้น : ม.2 วิชา : สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง : กฏของโอห์ม (232)
ชั้น : ม.3 วิชา : วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
เรื่อง : ชุดการสอน เรื่อง ความต่างศักย์ กระแส ความต้านทาน (245)
ชั้น : ม.3 วิชา : วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
เรื่อง : ชุดการสอน เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี (270)
ชั้น : ม.3 วิชา : วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::