:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> คลังสื่อการสอน : ประเภท Word Document 
เรื่อง : แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด (641)
ชั้น : ม.3 วิชา : สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง : แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนพิธี (356)
ชั้น : ม.3 วิชา : สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง : แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง งานและกำลัง (420)
ชั้น : ม.3 วิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์
เรื่อง : ชุดที่ 1 ความหมายเลขยกกำลัง (215)
ชั้น : ม.2 วิชา : คณิตศาสตร์ ค22201
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
เรื่อง : ชุดที่ 2 การคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก (172)
ชั้น : ม.2 วิชา : คณิตศาสตร์ ค22201
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
เรื่อง : ชุดที่ 3 การคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม (173)
ชั้น : ม.2 วิชา : คณิตศาสตร์ ค22201
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
เรื่อง : ชุดที่ 4 การหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก (178)
ชั้น : ม.2 วิชา : คณิตศาสตร์ ค22201
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
เรื่อง : ชุดที่ 6 สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง (236)
ชั้น : ม.2 วิชา : คณิตศาสตร์ ค22201
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
เรื่อง : ชุดที่ 9 ดอกเบี้ยทบต้น (170)
ชั้น : ม.2 วิชา : คณิตศาสตร์ ค22201
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
เรื่อง : ชุดที่ 10 คิดเป็นล้านล้าน (210)
ชั้น : ม.2 วิชา : คณิตศาสตร์ ค22201
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::