:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกกรรมโรงเรียน 

เรื่อง :  การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง
รายละเอียด :  การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง เด็กหญิงตะวัน พันพิบูลย์ วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
โรงเรียน :  ดอนมดแดงวิทยาคม   ผู้ประชาสัมพันธ์ :  นายชนก พุ่มศฤงฆาร   วันเวลา :   9 ก.ย.2558 [12:05:35]
จำนวนเข้าอ่าน :   420
 

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::