:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกกรรมโรงเรียน 

เรื่อง :  โครงการอบรมโรคเอดส์
รายละเอียด :  โรงเรียนนาส่วงวิทยาร่วมกับเทศบาลตำบลนาส่วง จัดอมรมโครงการป้องกันโรคเอดส์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาส่วงวิทยา ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงเรียน :  นาส่วงวิทยา   ผู้ประชาสัมพันธ์ :  ชยุต พรมวิชัย   วันเวลา :   24 พ.ย.2558 [09:50:53]
จำนวนเข้าอ่าน :   333
 

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::