:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> แบบสำรวจความคิดเห็น 
ลำดับที่
รายการ
วันที่
1
แบบสำรวจการดำเนินการใช้สื่อ DLIT ในสถานศึกษา สังกัด สพม.29 ( ครั้งที่ 2 ภายใน 30 กันยายน 2558 )
2016-10-19
2
แบบสำรวจการดำเนินการใช้สื่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในสถานศึกษา สังกัดสพม.29 ปีการศึกษา 2559
2016-09-13

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::