เปิดตัวโครงการขับเคลื่อน DLIT สพม.29
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Two Way ผ่านสื่อ DLIT สพม.29
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อน DLIT สพม.29
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อน DLIT โรงเรียนในสังกัด สพม.29
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อน DLIT โรงเรียนในสังกัด สพม.29
Jssor Slider
หน้าแรก >> ดูย้อนหลัง สพม.29
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน STEM EDUCATION (ช่วงที่ 3)
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 14 ต.ค.2559 [06:10:45]
จำนวนรับชม : 43
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน STEM EDUCATION (ช่วงที่ 2)
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 14 ต.ค.2559 [06:09:44]
จำนวนรับชม : 40
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน STEM EDUCATION (ช่วงที่ 1)
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 14 ต.ค.2559 [06:08:12]
จำนวนรับชม : 35
คนรักการศึกษา วันพุธที่5ตค.59 การจัดการศึกษาของอเมริกาต่างจากไทยหรือไม่
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 14 ต.ค.2559 [06:06:23]
จำนวนรับชม : 30
คนรักการศึกษา วันพุธที่17สค.59 ประกันคุณภาพการศึกษากับมาตรฐานใหม่
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 14 ต.ค.2559 [06:04:33]
จำนวนรับชม : 34
การประเมินและส่งเสริมผลงานครูเกี่ยวกับการดำเนินการงานอาเซียน
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 14 ต.ค.2559 [06:02:42]
จำนวนรับชม : 35
คนรักการศึกษา วันพุธที่24สค.59 อุบลฯจะหนีเมืองไอคิวต่ำ ผลการเรียนรั้งท้ายได้อย่างไร
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 14 ต.ค.2559 [06:01:47]
จำนวนรับชม : 30
คนรักการศึกษา วันพุธที่24สค.59 สพม.29จัดงานใหญ่รวมสุดยอดโรงเรียนในฝัน
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 14 ต.ค.2559 [06:00:37]
จำนวนรับชม : 35
Osotspa Road to University 2016 | 25/08/2559 (ช่วงบ่าย)
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 14 ต.ค.2559 [05:59:17]
จำนวนรับชม : 36
Osotspa Road to University 2016 | 25/08/2559 (ช่วงเช้า)
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 14 ต.ค.2559 [05:58:39]
จำนวนรับชม : 37
Osotspa Road to University 2016 | 24/08/2559 (ช่วงบ่าย)
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 14 ต.ค.2559 [05:57:42]
จำนวนรับชม : 35
Osotspa Road to University 2016 | 24/08/2559 (ช่วงเช้า)
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 14 ต.ค.2559 [05:56:45]
จำนวนรับชม : 33
ถ่ายทอดสดพิธีเปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่น 2016
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 14 ต.ค.2559 [05:55:12]
จำนวนรับชม : 38
การประเมินผลการปฏิบัติงาน"ป้องกันการทุจริต" สพม.๒๙ (ภาคบ่าย)
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 14 ต.ค.2559 [05:51:56]
จำนวนรับชม : 33
การประเมินผลการปฏิบัติงาน"ป้องกันการทุจริต" สพม.๒๙
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 14 ต.ค.2559 [05:50:46]
จำนวนรับชม : 27
สพม.29 ถ่ายทอดสด การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จุดที่ 2 ช่วง 1
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 1 ส.ค.2559 [06:02:52]
จำนวนรับชม : 264
ถ่ายทอดสด การประชุม Thailand-Australia Partnering Project
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 31 ก.ค.2559 [06:09:53]
จำนวนรับชม : 298
ถ่ายทอดสดการอบรม Professional Development With Technology Integration 2016 And Learning and Innovation Skills วันที่ 8 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 25 ก.ค.2559 [06:06:51]
จำนวนรับชม : 236
ศึกษาดูงานDLIT สพม.29 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมและโรงเรียนกำเนิดวิทย์
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 14 ก.ค.2559 [05:57:03]
จำนวนรับชม : 297
"ครูตู้สัญจร" เฉลิมพระเกียรติ
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 10 มิ.ย.2559 [12:00:32]
จำนวนรับชม : 117
คนรักการศึกษา วันพุธที่8มิย.59 สพม.29ก้าวสู่DLIT ประเทศไทย4.0
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 10 มิ.ย.2559 [11:31:56]
จำนวนรับชม : 99
ถ่ายทอดสด "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 : สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ผลิตรายการ
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 14 พ.ค.2559 [06:20:27]
จำนวนรับชม : 319
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สพม.29 เมื่อวันที่ 1 กพ.59
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 15 ก.พ.2559 [07:22:39]
จำนวนรับชม : 258
ประชุมชี้แจงงานครูเครือข่ายการนิเทศ 2พย.58เวลา10.00-12.00น.ถ่ายทอดสดผ่าน live.benchama.ac.th จากห้องวิชาการ เบ็ญจะมะฯ
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 1 ก.พ.2559 [07:15:05]
จำนวนรับชม : 199
สรุปการดำเนินงานตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 1 ก.พ.2559 [06:58:18]
จำนวนรับชม : 189
VTR เปิดงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภ­าพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี (DLIT) และการนำเสนอนวัตกรรมและวิจัยการศึกษาปีกา­รศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 1 ก.พ.2559 [06:55:17]
จำนวนรับชม : 189
ถ่ายทอดสดสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ DLIT สพม.29 ช่วงที่ 3
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 27 ต.ค.2558 [21:39:57]
จำนวนรับชม : 575
ถ่ายทอดสดสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ DLIT สพม.29 ช่วงที่ 2
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 27 ต.ค.2558 [21:38:42]
จำนวนรับชม : 229
ถ่ายทอดสดสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ DLIT สพม.29 ช่วงที่ 1
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 27 ต.ค.2558 [21:37:26]
จำนวนรับชม : 254
สรุปการดำเนินงานตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 27 ต.ค.2558 [21:18:19]
จำนวนรับชม : 308
ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดกา­­รศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 6 ก.ย.2558 [04:22:49]
จำนวนรับชม : 359
บรรยายพิเศษการนำระบบ DLIT ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 6 ส.ค.2558 [12:43:13]
จำนวนรับชม : 300
สพม.29ยุคปฏิรูป สร้างDLITนำร่องเรียนผ่านIT 5สค.58
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 6 ส.ค.2558 [22:33:40]
จำนวนรับชม : 319
ถ่ายทอดสดศูนย์อบรม DLIT สพฐ. จุดอบรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-8 ส.ค.2558
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 3 ส.ค.2558 [11:19:07]
จำนวนรับชม : 315
การสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 31 ก.ค.2558 [08:04:01]
จำนวนรับชม : 315
วีดีทัศน์เปิดตัวโครงการ DLIT สพม29
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 27 ก.ค.2558 [23:58:36]
จำนวนรับชม : 314
สพม.29 ประชุมชี้แจงนโยบายการติดตามประเมินผลการบริการศึกษา
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 22 ก.ค.2558 [00:01:21]
จำนวนรับชม : 296
สพม.29เผย ทำอย่างไรให้คะแนนO-Netสูงขึ้น
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 21 ก.ค.2558 [23:58:48]
จำนวนรับชม : 315
สพม.คัดเลือกครูต้นแบบสอนผ่านระบบDLITทั่วประเทศ
ผู้ประกาศ : สพม.29
วันเวลา : 21 ก.ค.2558 [23:49:49]
จำนวนรับชม : 297
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน STEM EDUCATION (ช่วงที่ 3)
ผู้ประกาศ :สพม.29    วันเวลา : 14 ต.ค.2559 [06:10:45]    จำนวนรับชม : 43
 
 
 
 
     
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::