:: การจัดการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.29 ::
 
 
 หน้าหลัก >> DLIT โรงเรียนในสังกัด สพม.29
โรงเรียนทั้งหมด
เว็บไซต์
เข้าร่วมโครงการรุ่นที่
วันที่เข้าร่วม
จำนวนถ่ายทอดสด(DLIT)
จำนวนกิจกรรมถ่ายทอดสด
1 . นาเวียงจุลดิศวิทยา
http://ww.njv.ac.th
2 . มัธยมแมด
http://www.matschools.net
3 . เชียงแก้ววิทยาคม
http://www.chiangkaew.ac.th
4 . สว่างวีระวงศ์
http://www.swww.ac.th
5 . ดงสว่างวิทยา
http://www.dongsawang.ac.th
6 . ไผ่ใหญ่ศึกษา
http://www.phaiyaisuksa.ac.th
7 . ศรีคูณวิทยบัลลังค์
http://www.srikoon.ac.th
8 . นารีนุกูล2
9 . ห้วยขะยุงวิทยา
http://www.hkyw.ac.th
10 . โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
http://www.ksk.ac.th
11 . ศรีเมืองวิทยาคาร
http://www.simuang.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
12 . ลือคำหาญวารินชำราบ
http://www.lukhamhan.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
13 . ศรีปทุมพิทยาคาร
http://www.tupubon.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
14 . นารีนุกูล
http://www.narinukun.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
15 . เบ็ญจะมะมหาราช
http://www.benchama.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
16 . โพธิ์ไทรพิทยาคาร
http://www.phosai.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
17 . สำโรงวิทยาคาร
http://www.samrongwit.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
18 . วารินชำราบ
http://www.warin.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
19 . หกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี
http://www.hoksib.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
20 . นาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
http://www.nayiasuksa.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
21 . น้ำยืนวิทยา
http://www.namyuenwit.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
22 . นาจะหลวย
http://www.nl.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
23 . เดชอุดม
http://www.detudom.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
24 . เขมราฐพิทยาคม
http://www.kmp.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
25 . มัธยมตระการพืชผล
http://www.mtk.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
26 . ม่วงสามสิบอัมพวัน
http://www.amphawanwit.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
27 . เขื่องในพิทยาคาร
http://www.knpschool.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
28 . อำนาจเจริญ
http://home.anc.ac.th/
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
29 . หัวตะพานวิทยาคม
http://www.huataphan.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
30 . เสนางคนิคม
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
31 . ปทุมราชวงศา
http://www.patum.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
32 . พนาศึกษา
http://www.phana.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
33 . ลืออำนาจวิทยาคม
http://www.lueamnat.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
34 . ชานุมานวิทยาคม
http://www.chanu.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
35 . บุณฑริกวิทยาคาร
http://www.btvit.ac.th
รุ่นที่ 1
11 มิ.ย.2558
36 . ปทุมพิทยาคม
http://www.pathumpit.ac.th
รุ่นที่ 2
10 ส.ค.2558
37 . วิจิตราพิทยา
http://www.vichitra.ac.th
รุ่นที่ 2
10 ส.ค.2558
38 . สหธาตุศึกษา
http://www.sahathat.ac.th
รุ่นที่ 3
1 ก.ย.2558
39 . ตาลสุมพัฒนา
http://www.tamsum.ac.th
รุ่นที่ 3
1 ก.ย.2558
40 . ดอนมดแดงวิทยาคม
http://www.donmoddaeng.ac.th
รุ่นที่ 3
1 ก.ย.2558
41 . เอือดใหญ่พิทยา
http://www.auedyaipit.ac.th
รุ่นที่ 3
1 ก.ย.2558
42 . ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
http://www.ttyw.ac.th
รุ่นที่ 3
1 ก.ย.2558
43 . ทุ่งศรีอุดม
http://www.tsudom.ac.th
รุ่นที่ 3
1 ก.ย.2558
44 . โดมประดิษฐ์วิทยา
http://www.dompraditwithaya.ac.th
รุ่นที่ 3
1 ก.ย.2558
45 . นาโพธิ์วิทยา
รุ่นที่ 3
1 ก.ย.2558
46 . โนนกุงวิทยาคม
http://www.nonkung.ac.th
รุ่นที่ 3
1 ก.ย.2558
47 . โขงเจียมวิทยาคม
http://www.kcwsc.ac.th
รุ่นที่ 3
1 ก.ย.2558
48 . นาส่วงวิทยา
http://www.ns-wit.ac.th
รุ่นที่ 3
1 ก.ย.2558
49 . อ่างศิลา
http://www.angsila.ac.th
รุ่นที่ 3
1 ก.ย.2558
50 . อำนาจเจริญวิทยาคม
http://www.ancp.ac.th
รุ่นที่ 3
1 ก.ย.2558
51 . กุดข้าวปุ้นวิทยา
http://www.kkpschool.ac.th
รุ่นที่ 3
1 ก.ย.2558
52 . หนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
http://www.ntp.ac.th
รุ่นที่ 3
1 ก.ย.2558
53 . คึมใหญ่วิทยา
http://www.khuem.ac.th
รุ่นที่ 4
25 มี.ค.2559
54 . โรงเรียนพังเคนพิทยา
http://www.pangkenpittaya.ac.th
รุ่นที่ 4
25 มี.ค.2559
55 . โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
http://www.thaphosri.ac.th
รุ่นที่ 4
25 มี.ค.2559
56 . สิรินธรวิทยานุสรณ์
http://www.sirinthornvith.ac.th
รุ่นที่ 4
25 มี.ค.2559
จำนวนทั้งหมด :
599 รายการ.
372 รายการ.
 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2015-2016
   :: ติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ::